Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Κέρδη 43% για τις μετοχές των telecoms την τελευταία 5ετία

Πόσο βελτίωσαν τις οικονομικές τους επιδόσεις και τις αποτιμήσεις τους στο ταμπλό του ΧΑ οι επτά εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Στοιχεία και πίνακες από τη Μονάδα Ανάλυσης Αγοράς του ΧΑ.

ΧΑ: Κέρδη 43% για τις μετοχές των telecoms την τελευταία 5ετία

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων και θετικές αποδόσεις προς όφελος των επενδυτών έχει προσφέρει ο ευρύτερος κλάδος των τηλεπικοινωνιών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος απαρτίζεται από τις επτά ακόλουθες εταιρείες: ΟΤΕ, Newsphone, Forthnet, Intracom Συμμετοχών, Space Hellas, Πλαίσιο και Optronics.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Μονάδα Ανάλυσης Αγοράς και Επικοινωνίας του ΧΑ, μεταξύ άλλων παρατηρήθηκαν:

 • Αύξηση της Κεφαλαιοποίησης των επτά εταιρειών που απαρτίζουν τον κλάδο Τηλεπικοινωνίες στο ύψος των 6,5 δισ. € το 2020, ποσοστό αύξησης +42,95% σε σχέση με τα 4,5 δισ. € το 2016.
 • Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση Κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν στην πενταετία η SPACE HELLAS Α.Ε. (+740% λόγω της ανάπτυξης των εργασιών της), η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (+61% λόγω της εστίασης σε κερδοφόρες δραστηριότητες), ο OΤΕ Α.Ε. (+42% η οποία αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο ελληνικό χρηματιστήριο με μεγάλη μετοχική συμμετοχή ξένων χαρτοφυλακίων) καθώς και η ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. (+47% η οποία διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά με ανοδικούς όγκους συναλλαγών).
 • Αύξηση της Συναλλακτικής Δραστηριότητας του Κλάδου το 2020 για την Αξία Συναλλαγών σε ποσοστό +72% και για τον Όγκο Συναλλαγών σε ποσοστό +27% σε σχέση με το 2016.
 • Τη μερίδα του λέοντος της συναλλακτικής δραστηριότητας για την πενταετία κατέχουν ο OΤΕ Α.Ε. (το 98% της αξίας συναλλαγών του κλάδου) και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (το 1,3%).
 • Άνοδος του Δείκτη FTSE/ΑΤΗΕΧ Τηλεπικοινωνίες στις 3.644,51 μονάδες την 31/12/2020, ποσοστό +43,30% σε σχέση με το τέλος του 2016.
 • Βελτίωση των βασικών οικονομικών επιδόσεων των εταιρειών του κλάδου κατά την τελευταία πενταετία και συγκεκριμένα από τη χρήση του 2015 έως και την χρήση του 2019:
 1. Πωλήσεις +4,70%, EBITDA +14,40%, Δανεισμός -19,00%
 2. Ενεργητικό στο ύψος των 7,40 δισ. €
 3. Λειτουργικές Ροές +17,90%
 4. Διαθέσιμα στο ύψος των 1,20 δισ. €
 5. Αριθμός Προσωπικού 22.500 άτομα
 6. Debt / Equity (2019) = 0,757 (75,7%) Χαμηλό Ratio δείγμα της αυξημένης καθαρής θέσης και του χαμηλού δανεισμού
 7. EBITDA Margin (2019) = 0,298 (29,80%) Υψηλό Ratio ως αποτέλεσμα της απόδοσης των επενδύσεων και της υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλυτικά, οι επιδόσεις και οι αποδόσεις των εταιρειών του ευρύτερου κλάδου των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο (στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό")

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v