Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Πώληση έως 1,3 εκατ. ιδίων μετοχών με κατώτατη τιμή 0,15€

Οι ανωτέρω μετοχές θα διατεθούν στο χρονικό διάστημα από 12.05.2021 έως 31.05.2021.

Intralot: Πώληση έως 1,3 εκατ. ιδίων μετοχών με κατώτατη τιμή  0,15€

Η εταιρεία INTRALOT, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 11.05.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση έως 1.300.000 ιδίων μετοχών (0.83% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου) επί συνόλου 8.700.033 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,54% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, με σκοπό να μην ακυρωθούν λόγω συμπληρώσεως τριετίας από την απόκτησή τους.

Οι ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν εντός του 2018, σε εκτέλεση των από 26.05.2016 και 16.05.2018 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

Οι ανωτέρω μετοχές θα διατεθούν στο χρονικό διάστημα από 12.05.2021 έως 31.05.2021, με κατώτατη τιμή πώλησης 0,15€.

Επίσης για το ίδιο διάστημα, η εταιρεία αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που έχει αποφασιστεί από την από 29.05.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v