Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Interwood

Ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης της χρήσης 2020.

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Interwood
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.", από σήμερα, Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής της έκθεσης της χρήσης 2020,  με έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή με σύμφωνη γνώμη - ουσιώδη αβεβαιότητα, που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v