Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα στρατηγική για προσέλκυση εσόδων από ΕΧΑΕ

Φιλόδοξος στόχος για δραστική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες που δεν συνδέονται με την πορεία των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η εισηγμένη «κατεβαίνει» σε τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες σε Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία.

Νέα στρατηγική για προσέλκυση εσόδων από ΕΧΑΕ

Στο πλαίσιο της νέας, επικαιροποιημένης στρατηγικής της κινείται πλέον η ΕΧΑΕ, όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας Σωκράτης Λαζαρίδης, στη χθεσινή παρουσίαση της εισηγμένης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Βασικοί στόχοι της επικαιροποιημένης στρατηγικής είναι: α) Η αύξηση του αριθμού των διαπραγματεύσιμων αξιών, β) Η επέκταση στην προσφορά συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και γ) Η επέκταση στο διεθνές περιβάλλον.

Γενικότερα, πέρα από την προσπάθεια που γίνεται για διεύρυνση των προσφερόμενων επενδυτικών επιλογών, βασικός στόχος είναι να αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες και δεν συναρτώνται με την εξέλιξη της πορείας των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων εταιρειών και της αξίας των ημερήσιων συναλλαγών.

Ήδη τα έσοδα από σχετικές υπηρεσίες έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία διετία και ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών της ΕXΑΕ αυξήθηκε κατά 3% (και τα κέρδη κατά μεγαλύτερο ποσοστό), σε μια περίοδο πτώσης της αξίας των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Σύμφωνα με τον Νίκο Κοσκολέτο (Επιτελικό Διευθυντή Χρηματοοικονομικών), στόχος είναι η σημαντική αύξηση κατά τα επόμενα χρόνια των κερδών που δεν προέρχονται από την πορεία των συναλλαγών και των κεφαλαιοποιήσεων και έτσι η μείωση της μεταβλητότητας στα αποτελέσματα της εισηγμένης. Αν και δεν δόθηκε κάποιος ποσοτικός στόχος για τα επόμενα χρόνια, επισημάνθηκε ότι τα επιπλέον στοχευόμενα έσοδα δεν απαιτούν νέες επενδύσεις.

Στους φετινούς επίσης στόχους της ΕXΑΕ συγκαταλέγονται τόσο η αύξηση των διαπραγματεύσιμων αξιών όσο και η επέκταση στο διεθνές περιβάλλον (στρατηγική αναζήτηση ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή). Στο πλαίσιο αυτό, τα χρηματιστήρια της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου και της Βόρειας Μακεδονίας ζητούν να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους και η ΕXΑΕ προτίθεται να συμμετάσχει στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η φετινή πορεία

Μετά και την πολύ καλή πορεία του Μαΐου, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του πρώτου φετινού πενταμήνου είναι αυξημένη κατά 29,6% σε σχέση με τον μέσο όρο της περυσινής χρονιάς (μέση επίδοση 12μήνου 2020), ενώ κατά 18,6% είναι ανεβασμένη η συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, λόγω της ανόδου των τιμών αλλά και των δύο αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς (τα αποτελέσματα της ΕXΑΕ επηρεάζονται σημαντικά από τους δύο αυτούς παράγοντες). Επιπλέον, ο αριθμός των συμβολαίων στα παράγωγα παρουσιάζει αύξηση 38,7%, ενώ από την αρχή του έτους έχουν αντληθεί κεφάλαια ύψους 4,11 δισ. ευρώ (με τη μεγάλη συμβολή των ΑΜΚ της Πειραιώς), όταν το αντίστοιχο ποσό για ολόκληρο το 2020 ήταν 1,19 δισ. ευρώ.

Τέλος, η διοίκηση της ΕXΑΕ, απαντώντας σε ερωτήματα αναλυτών, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

  • Οι φετινές επενδύσεις αναμένεται να κυμανθούν γύρω στα 2-3 εκατ. ευρώ (3 εκατ. το 2020), με ανοιχτό πεδίο διαφοροποίησης να είναι το πόρισμα της έκθεσης που αναμένεται για τη δεύτερη φάση της τεχνολογικής αναβάθμισης (η πρώτη ολοκληρώθηκε και αφορά την απόκτηση εξοπλισμού και απομένει πλέον το πεδίο του λογισμικού). Καθαρότερη εικόνα για τις μελλοντικές ανάγκες επενδύσεων θα προκύψει μετά το τέλος του 2020.
  • Οι δαπάνες προσωπικού προβλέπεται φέτος να αυξηθούν με ποσοστό κοντά στο 4%-6%.
  • Υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί η πολιτική επιβράβευσης των μετόχων που επιλέγουν να διακρατούν τις μετοχές τους μέσα από χρηματικές διανομές που υπερβαίνουν τα ετήσια κέρδη της εταιρείας (εφόσον φυσικά τα κέρδη παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα).
  • Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το πώς θα χρησιμοποιηθούν (θα ακυρωθούν ή θα δοθούν ως bonus στο προσωπικό) οι ίδιες μετοχές που ενδεχομένως θα αποκτηθούν στο μέλλον.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v