Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Ideal

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας καθορίστηκε η Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της Ideal
Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 03/06/2021 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «Ομιλος Ιντεάλ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v