Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intercontinental Α.Ε.Ε.Α.Π: Από 15/6 η καταβολή μερίσματος €0,37/μετοχή

Από την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος.

Intercontinental Α.Ε.Ε.Α.Π: Από 15/6 η καταβολή μερίσματος €0,37/μετοχή

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7 ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,37 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία).

Από την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 («record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “OPTIMA BANK A.E.”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v