Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αμοιβαία Κεφάλαια: Οι «πρωταθλητές» του α' εξαμήνου

Διψήφιες ποσοστιαίες αποδόσεις κατέγραψε η πλειονότητα των μεριδιούχων σε Μικτά και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς. Ποια χαρτοφυλάκια έδωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη σε κάθε κατηγορία.

Αμοιβαία Κεφάλαια: Οι «πρωταθλητές» του α εξαμήνου

Εξαιρετικές αποδόσεις κατέγραψαν οι μεριδιούχοι μετοχικών και μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, καθώς πολλά Α/Κ των συγκεκριμένων κατηγοριών σημείωσαν διψήφια ποσοστά κέρδους, σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια των καταθέσεων στην καλύτερη των περιπτώσεων ήταν οριακά θετικά.

Οι θετικές αυτές αποδόσεις δικαιώνουν μέχρι τώρα τους περισσότερους αποταμιευτές, οι οποίοι κάτω από την πίεση των μηδενικών επιτοκίων πείστηκαν (πολλές φορές και με την προτροπή τραπεζικών στελεχών) να μετατρέψουν τμήμα των καταθέσεών τους σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτήρισαν τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο ήταν τα παρακάτω:

Πρώτον, η ανοδική πορεία τόσο του ελληνικού χρηματιστηρίου όσο και των ξένων ανεπτυγμένων κεφαλαιαγορών.

Δεύτερον, στο ελληνικό χρηματιστήριο υπεραπέδωσαν για μια ακόμη περίοδο τα Α/Κ που επικεντρώνονται σε τίτλους της μεσαίας και της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης (small and mid caps).

Τρίτον, λόγω της ανατίμησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ, ευνοήθηκαν ως ένα βαθμό περισσότερο όσα Α/Κ ήταν τοποθετημένα σε δολαριακά περιουσιακά στοιχεία.

Τέταρτον, συνεχίστηκε η άνοδος στα ομολογιακά Α/Κ, αλλά όχι με τους απίστευτους ρυθμούς των προηγούμενων ετών, ενώ τις εντυπώσεις στα ελληνικά ομολογιακά έκλεψαν κυρίως όσα χαρτοφυλάκια ήταν εστιασμένα σε εταιρικούς τίτλους και όχι σε κρατικούς.

Οι «πρωταθλητές» ανά κατηγορία

Μετοχικά Ελλάδας: Διψήφιες ποσοστιαίες αποδόσεις που ξεκίνησαν από το +10,14% και έφτασαν έως και το +18,82% κατέγραψαν στο πρώτο εξάμηνο οι μεριδιούχοι και των 42 Α/Κ αυτής της κατηγορίας. Στις πρώτες θέσεις κατατάχθηκαν τα Alpha Trust Hellenic +18,82%, Allianz Επιθετικής Στρατηγικής +18,08%, Alpha Επιθετικής Στρατηγικής +16,2%, Thetis +16,2%, Alpha Blue Chips +15,89%, Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό +15,87%, 3Κ +15,66% και NN Hellas +15,35%.

Ομολογιακά Ελλάδας: Από τα 45 Α/Κ της κατηγορίας, άνοδο σημείωσαν τα 38, με τις καλύτερες επιδόσεις να είναι αυτές των Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων +5,63%, Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας +4,06% και Eurobank LF Greek Corporate Bond +3,88%.

Μικτά: Στο «συν» έκλεισαν οι αποδόσεις (από 0,59% έως και 12,93%) και των 51 Α/Κ που συγκαταλέγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ειδικότερα, ξεχώρισαν οι επιδόσεις των Triton Μικτό +12,93%, Thetis Μικτό +11,59%, Allianz Μικτό Εσωτερικού +9,43%, Alpha Ελληνικό Μικτό +9,22%, Attica Μικτό Εξωτερικού +8,64%, Δήλος Στρατηγικών Τοποθετήσεων Μικτό Εξωτερικού +8,44%.

Funds of funds Μετοχικά: Θετικές αποδόσεις από 2,21% έως και 18,19% κατέγραψαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 και τα 36 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με τις σημαντικότερες επιδόσεις να σημειώνουν τα MetLife Εμπορευματικών Αξιών +18,19%, Alpha Cosmos Stars USA +17,59%, Πειραιώς Μετοχικό +14,56%, Alpha Cosmos Stars Europe +13,6% και Eurobank I LF Equity Blend +12,97%.

Funds of funds Μικτά: Με άνοδο έκλεισαν στο α’ εξάμηνο τα μερίδια των 41 από τα 43 Α/Κ της κατηγορίας, ενώ ξεχώρισαν τα Eurobank I LF Life Cycle 2047 με +12,19% και Eurobank I LF Balanced Blend US με +9,88%.

Μετοχικά Αμερικής: Θετικά κινήθηκαν και τα δύο Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερη επίδοση το +15,43% του Πειραιώς US.

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Αξιοσημείωτα κέρδη που κυμάνθηκαν μεταξύ 10,97% και 20,51% κατέγραψε το σύνολο των 20 Α/Κ της κατηγορίας αυτής. Ξεχώρισαν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα MetLife Διεθνών Ανεπτυγμένων Αγορών +20,51%, NBG Global Equity B +15,8%, Alpha Global Blue Chips Μετοχικό +15,36% και Athos Discovery +15%.

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών: Με θετικές αποδόσεις για τους μεριδιούχους και των 8 Α/Κ της κατηγορίας έκλεισε το πρώτο φετινό εξάμηνο, με καλύτερες αυτές των Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA +21,23%, Interamerican Νέα Ευρώπη +17,59% και Eurobank I LF Emerging Europe +17,24%.

Μετοχικά Διεθνή: Κέρδη και για τα τρία Α/Κ της κατηγορίας σημειώθηκαν κατά το πρώτο μισό του 2021. Ξεχώρισε το Alpha Trust Global Leaders με +14,24%.

Μετοχικά Ευρωζώνης: Θετικές αποδόσεις από 9,15% έως και 15,16% σημείωσαν και τα οκτώ Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με καλύτερη αυτή του NBG International SICAV European All Stars.

Ομολογιακά Διεθνή: Από τα 41 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, τα 30 έκλεισαν το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς με κέρδη και τα υπόλοιπα 11 με απώλειες. Ξεχώρισαν τα Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων +5,22%, 3Κ International Income +3,39% και Eurobank I LF Income Plus $ +2,71%.

Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Κέρδη σημείωσαν τα τέσσερα από τα δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με υψηλότερα αυτά του Triton Εισοδήματος +1,95%.

Ομολογιακά Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης: Άνοδο σημείωσαν τα πέντε από τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες αποδόσεις αυτές των MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων +1,08% και Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων +0,69%.

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v