Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space Hellas: Από 15 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Το ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,0763542 ευρώ ανά μετοχή.

Space Hellas: Από 15 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Η Space Hellas ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2021 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού 516.522,40 ευρώ, δηλαδή μικτού ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Το ανωτέρω μέρισμα προσαυξάνεται, σύμφωνα με το ά. 50 του ν. 4548/2018, κατά το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία (αριθμός ιδίων μετοχών 29.952) κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, 8 Ιουλίου 2021.

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων το τελικό μικτό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανέρχεται στο ποσό των 0,08037285 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%, συνεπώς το ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,0763542 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

Από την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v