Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στις 31/12 λήγει η 5ετής προθεσμία για το μέρισμα χρήσης 2015

Μετά τις 31/12/2021, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2015 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

ΕΧΑΕ: Στις 31/12 λήγει η 5ετής προθεσμία για το μέρισμα χρήσης 2015

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31.12.2021 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος για την εταιρική χρήση 2015.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2015 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι κκ. Μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2015 της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας (τηλ. 210 3366708, email: [email protected]) για την ανάληψη του το συντομότερο δυνατό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v