Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ράλι υψηλών αποδόσεων στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Πώς εξελίχθηκαν οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων το πρώτο εννεάμηνο της φετινής χρονιάς. Μετοχές, εταιρικά ομόλογα και ισοτιμία δολαρίου, οι βασικές πηγές των επενδυτικών κερδών. Οι «πρωταθλητές» ανά κατηγορία.

Ράλι υψηλών αποδόσεων στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Οι πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις για την πλειονότητα των μεριδιούχων ήταν το βασικότερο χαρακτηριστικό της πορείας των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το πρώτο εννεάμηνο της φετινής χρονιάς.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια των πολύ υψηλών κερδών που είχαν αποφέρει οι περισσότερες κατηγορίες Α/Κ κατά τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και (σε συνδυασμό με τα σχεδόν μηδενικά προσφερόμενα τραπεζικά επιτόκια) την εισροή «φρέσκου χρήματος» στον κλάδο. Βέβαια, οι αποδόσεις του παρελθόντος σε καμιά περίπτωση δεν προεξοφλούν και δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτήρισαν τους πρώτους εννέα μήνες της φετινής χρονιάς ήταν:

  • Η άνοδος που σημείωσαν τα διεθνή χρηματιστήρια, τόσο τα ανεπτυγμένα όσο και τα αναπτυσσόμενα, του ελληνικού μη εξαιρουμένου (+7,67% o Γενικός Δείκτης του ΧΑ από 31/12/2020).
  • Στα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ για μια ακόμη χρονιά τον πρώτο λόγο είχαν όσα επικεντρώνονται σε τίτλους της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης.
  • Στα ομολογιακά Α/Κ ξεχώρισαν στις αποδόσεις όσα εστιάζουν στις εταιρικές εκδόσεις και λιγότερο στις κρατικές.
  • Γενικότερα, η άνοδος της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ οδήγησε συχνά σε υπεραποδόσεις όσα Α/Κ είναι τοποθετημένα σε δολαριακά περιουσιακά στοιχεία.

Μετοχικά Ελλάδας: Από τα 41 Α/Κ της κατηγορίας, τα 40 σημείωσαν άνοδο στο εννεάμηνο, με πρώτα τα Allianz Επιθετικής Στρατηγικής +17,92%, Alpha Trust Hellenic Equity Fund +17,07%, Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό +16,03%, 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού (Θ) +15,08% και Athos High Peaks +15,05%.

Ομολογιακά Ελλάδας: Από τα 45 Α/Κ της κατηγορίας, κέρδη απέφεραν στους κατόχους τους τα 39. Καλύτερες ήταν οι επιδόσεις των Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (Θ) +6,49%, Πειραιώς Ομολογιακό Ελληνικής Επιχειρηματικότητας +4,88% και Eurobank I LF Greek Corporate Bond Fund +4,47%.

Μικτά: Το σύνολο των πενήντα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας έκλεισε το εννεάμηνο με θετικές αποδόσεις. Στις πρώτες θέσεις κατατάχθηκαν τα Triton Μικτό (+11,23%), Thetis Μικτό (+10,09%) και Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (+10,07%).

Funds of Funds Μετοχικά: Θετική απόδοση σημείωσαν τα 42 από τα 45 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Πρώτα σε επιδόσεις ήταν τα MetLife Εμπορευματικών Αξιών +22,3%, Alpha Cosmos Stars USA Μετοχικό +20,64% και Πειραιώς Μετοχικό +16,04%.

Funds of Funds Μικτά: Από τα 45 Α/Κ της κατηγορίας, θετικές αποδόσεις για τους μεριδιούχους τους στο εννεάμηνο σημείωσαν τα 41, με πρώτο το Eurobank I LF Lifecycle 2047 (+13,72%)

Funds of Funds Ομολογιακά: Τα δύο από τα τρία Α/Κ της κατηγορίας κατέγραψαν άνοδο, με πρώτο το Πειραιώς Ομολογιακό (+0,40%).

Μετοχικά Αμερικής: Κέρδη για τα τρία Α/Κ της κατηγορίας, με το Πειραιώς US Μετοχικό Εξωτερικό να σημειώνει +18,88%.

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Το σύνολο των 20 Α/Κ της κατηγορίας απέφερε κέρδη στους μεριδιούχους, με υψηλότερα αυτά των MetLife Διεθνών Ανεπτυγμένων Αγορών +22,6%, Alpha Global Blue Chips +18,66%, NBG Institutional Fund Sicav Global Equity B +18,29%.

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών: Και τα επτά Α/Κ της κατηγορίας σημείωσαν άνοδο στο φετινό εννεάμηνο, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ +30,81% και Eurobank I LF Equity Emerging Europe +28,43%.

Μετοχικά Διεθνή: Κέρδη σημείωσαν τα τρία από τα πέντε Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτο το Alpha Trust Global Leaders (+13,36%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Με άνοδο κινήθηκαν και τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας. Καλύτερες ήταν οι επιδόσεις των Πειραιώς Eurozone +14,53% και NBG International Funds Cicav European Allstars B +13,61%.

Ομολογιακά Διεθνή: Από τα 41 Α/Κ της κατηγορίας, άνοδο έχουν σημειώσει στο εννεάμηνο τα 33. Ξεχώρισαν οι περιπτώσεις των Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων +5,93%, Eurobank I LF Income Plus $ +5,42% και Piraeus Invest Enhanced Liquidity USD Fund Retail +5,07%.

Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Θετικές αποδόσεις σημείωσαν τα τέσσερα από τα δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτο το Interamerican Δολαριακό Ομολογιακό (+3,81%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v