Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οδηγία ΕΛΤΕ «φουσκώνει» τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών

Τι σημαίνει οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να προχωρούν σε προβλέψεις συνταξιοδότησης για το προσωπικό τους από το 40ό έτος ηλικίας.

Οδηγία ΕΛΤΕ «φουσκώνει» τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών

Αξιοσημείωτη αύξηση στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους από την 31η Δεκεμβρίου του 2021 αναμένεται να δουν πολλές εγχώριες επιχειρήσεις (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και μη), καθώς θα μειωθεί δραστικά το ποσό των προβλέψεων που σχηματίζουν για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού τους και θα ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο η καθαρή τους θέση.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε την Τρίτη από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) η «Οδηγία για την εφαρμογή της κατανομής του κόστους προγραμμάτων καθορισμένων παροχών», με βάση την οποία οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να προχωρούν σε προβλέψεις συνταξιοδότησης για το προσωπικό τους από το 40ό έτος της ηλικίας τους και μετά και όχι από την πρώτη ημέρα απασχόλησής τους στην εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιστρέψουν το σύνολο των μέχρι σήμερα που έχουν σχηματίσει και δεν εμπίπτει στη νέα Οδηγία, με αποτέλεσμα:

  • Πρώτον, μέσα από τη μείωση των προβλέψεων, να αυξηθεί σημαντικά το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας από την 31η Δεκεμβρίου του 2021 και
  • δεύτερον, να προκύψει ένα έκτακτο κέρδος, το οποίο όμως θα απεικονιστεί αναδρομικά στις λογιστικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης (του 2020).

Η ουσία είναι πως μέσα από μια τέτοια διαδικασία, βελτιώνονται οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης των εταιρειών και ιδίως εκείνων που διατηρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων επί σειρά ετών.

Στις εταιρείες που αναμένεται να ωφεληθούν σε σημαντικό βαθμό συγκαταλέγονται και οι τράπεζες, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να αφορά τους εποπτικούς τους δείκτες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v