Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοίρασε πρόστιμα 60.000 ευρώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα σε Πειραιώς και Alpha επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μοίρασε πρόστιμα 60.000 ευρώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 950η/12.4.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 50.000 στην εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών που αναφέρονταν στο επεξηγηματικό σημείωμα προς τους μετόχους και αφορούσαν στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τον Μάρτιο του 2021.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρία ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A., για παράβαση του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σχετικά με πλημμελή τήρηση του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v