Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης της Λιβάνης στο Χρηματιστήριο

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας την Τρίτη με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι "δεν είναι δυνατή η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας".

Αναστολή διαπραγμάτευσης της Λιβάνης στο Χρηματιστήριο
Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας "ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.", σε συνέχεια της από 3.5.2022 ανακοίνωσης της εταιρείας με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι δεν είναι δυνατή η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των μετοχών της εταιρίας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, μέχρις ότου η ως άνω εταιρεία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την ως άνω ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v