Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Από 28 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,038/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 21η Ιουνίου 2022.

Inform Λύκος: Από 28 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,038/μετοχή

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 10ης Ιουνίου 2022, το μέρισμα της χρήσης 2021 καθορίστηκε σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή (προ προκράτησης φόρου), ήτοι συνολικό ποσό διανεμόμενου μερίσματος € 823.134,96.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013 και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι €0,002, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,038 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 21η Ιουνίου 2022. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 22α Ιουνίου 2022 (Record Date). Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 28η Ιουνίου 2022.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v