Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου Systems: Από 11 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1805/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022.

Βογιατζόγλου Systems: Από 11 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1805/μετοχή

Η «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS» ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.201.750,00 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,19 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1805 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2021 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v