Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 11,8 ευρώ μοιράζει στους μετόχους η Καρέλιας

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η.06.2023, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2023.

Μέρισμα 11,8 ευρώ μοιράζει στους μετόχους η Καρέλιας

Την έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2022 ενέκριναν σήμερα στην τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της Καρέλιας

Οι μέτοχοι της εισηγμένης άναψαν το πράσινο  φως για τη διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 11,80 (μικτό) ανά μετοχή.

Οπως αναφέρει η εταιρία, η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η.06.2023, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2023, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Α.Ε..

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15η.06.2023 (record date).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v