Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην Orilina Properties το ποσοστό της Δέσποινας Παντοπούλου διαμορφώθηκε στο25,32%, του Τρύφωνα Νάτση στο 25,32%, των JD Saussure και S. Roden στο 10,85% και 7,23%, αντίστοιχα.

Παράλληλα, στην Ελγέκα η συμμετοχή του Αλέξανδρου Κατσιώτη και Μετόχων που ενεργούν συντονισμένα διαμορφώθηκε στο 100% στις 11 Δεκεμβρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v