Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,038/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,038/μετοχή

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23 ης Μαΐου 2024, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος (προερχόμενου από διάθεση τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων), το οποίο ανέρχεται σε €0,04 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,002 ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,038 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024, από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v