Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α. πραγματοποιούται από 14 Απριλίου λόγω της παραμονής των μετοχών των εταιρειών «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 31 Μαρτίου 2008.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α.
Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α. πραγματοποιούται από την Δευτέρα 14 Απριλίου λόγω της παραμονής των μετοχών των εταιρειών «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» σε αναστολή διαπραγμάτευσης από την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2008.

Σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/Χ.Α., προβλέπεται η αφαίρεση των μετοχών των εταιρειών από τη σύνθεση των Δεικτών στους οποίους συμμετέχουν.

Πιο συγκεκριμένα :

FTSE/X.A. SmallCap 80
Οι μετοχές των εταιρειών αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E.» (με στάθμιση 30%) και «ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ» (με στάθμιση 30%).

FTSE/X.A. 140
Οι μετοχές των εταιρειών αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E.» (με στάθμιση 30%) και «ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ» (με στάθμιση 30%).

FTSE/X.A. Κατασκευών & Υλικών
Οι μετοχές της εταιρείας «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές άλλης εταιρείας.

FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Οι μετοχές της εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές άλλης εταιρείας.

FTSE/X.A. Εμπορίου
Οι μετοχές της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ» εισέρχονται στη σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 30% συνέπεια της συμμετοχής τους στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/X.A. 140

FTSE/X.A. Τεχνολογίας
Οι μετοχές της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E.» εισέρχονται στη σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 30% συνέπεια της συμμετοχής τους στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/X.A. 140

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 14 Απριλίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v