Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση έξι εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετοχών τους, με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση έξι εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετοχών τους, με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2009.

Στη Ν. Λεβεντέρης, με πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιήθηκαν στις 18/6/09, το ποσοστό του κ. Ευστάθιου Λεβεντέρη διαμορφώθηκε στο 1,223% από 12,038% προηγουμένως. Επιπλέον, το ποσοστό της κ. Λητώς Λεβεντέρη στην εταιρία αυξήθηκε στο 12,956% από 5,993%, ενώ το αντίστοιχο της κ. Λήδας Λεβεντέρη στο 10,368% από 0% προηγουμένως.

Στη Μύλοι Λούλοι το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Λούλη διαμορφώθηκε στις 19/6/09 στο 31,906% από 29,19% προηγουμένως, ενώ το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρία μειώθηκε κάτω του 5% από 5,234%. Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε από άρση ενεχύρου που είχε συσταθεί από την Τράπεζα Πειραιώς επί 1.050.000 μετοχών της εταιρίας Μύλοι Λούλη (ποσοστό 6,3166%), και λόγω σύστασης ενεχύρου υπέρ της εταιρίας Δημητριακή επί 600.000 μετοχών της εταιρίας Μύλοι Λούλη Α.Ε. (ποσοστό 3,61%).

Επιπλέον, στην Τζιρακιάν, με αγορές μετοχών που πραγματοποιήθηκαν στις 22/06/09, το ποσοστό της Άρις Τζιρακιάν - Ανούς Τζιρακιάν διαμορφώθηκε στο 5,63% από 0% προηγουμένως. Στο ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου συμπεριλαμβάνεται και το ποσοστό μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο την κ. Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές 307.240 κοινές ανώνυμες μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρίας, ήτοι ποσοστό 2,42%.

Παράλληλα, στην εταιρία Imako Media το ποσοστό μετοχών που κατέχει ο κ. Πέτρος Κωστόπουλος αυξήθηκε στο 95,66% από 92,83% προηγουμένως. Συγκεκριμένα ο κ. Πέτρος Κωστόπουλος ελέγχει το ανωτέρω ποσοστό άμεσα και έμμεσα, μέσω της εταιρίας ΑΜΑ Ακίνητα, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 99%. Σημειώνεται ότι η εταιρία ΑΜΑ Ακίνητα, έχει υποβάλει στις 9/6/2009 προαιρετική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Ιmako Media.

Στην ΑΕΓΕΚ με πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιήθηκαν στις 26/6/09, το ποσοστό της Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 7,86% από 10,10% προηγουμένως.

Τέλος, στις 23/6/09, η Vandervelle αύξησε στο 91,85% από 90,59% προηγουμένως το ποσοστό της στη Multirama, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης στην τιμή των 2,23 ευρώ ανά μετοχή. Η Vandervelle ανήκει κατά 100% στον κ. Πάνο Γερμανό.

Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 29/6/2009 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v