Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευκαιρίες στο "πανέρι" της Σοφοκλέους

Χαμηλότερα από την ονομαστική αξία διαπραγματεύονται 68 μετοχές. Ορισμένες μπορεί να εξελιχθούν σε ενδιαφέροντα "play". Τι αναφέρουν οι τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις σε 7 εταιρίες.

Ευκαιρίες στο
** Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τους 68 τίτλους που είναι διαπραγματεύσιμοι κάτω από την ονομαστική τους αξία στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Χαμηλότερα από την ονομαστική τους αξία ήταν διαπραγματεύσιμοι αρκετές δεκάδες τίτλοι, με σημείο αναφοράς το κλείσιμο της 21ης Ιουλίου 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ.

Σε κάποιες από αυτές τις μετοχές μπορεί να εξελιχθούν ενδιαφέροντα «play» σε περίπτωση που οι εισηγμένες μπορέσουν να καλυτερέψουν τα θεμελιώδη των ισολογισμών τους και να αναδιαρθρώσουν τον δανεισμό τους.

Πωλήσεις θυγατρικών, αυξήσεις κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων και είσοδο στρατηγικού επενδυτή (ή κάλυψη της αύξησης από τον ίδιο τον βασικό μέτοχο), πωλήσεις ακινήτων και μείωση της ονομαστικής αξίας με ταυτόχρονη διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών ίσως είναι μερικές από τις κινήσεις που θα επιλέξουν οι εταιρείες.

Στην περίπτωση της Μαξίμ, η τελευταία ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: Τη μη αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου της, μετά τη χορήγηση άτοκου δανείου από τον βασικό μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Περτσινίδη για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση.

Το Δ.Σ. γνωστοποίησε στη Γ.Σ. ότι μετά την παύση της λειτουργίας του εργοστασίου τον μήνα Αύγουστο, όπως γίνεται κάθε χρόνο για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με την έναρξη της νέας σεζόν, αφού εντείνει τις προσπάθειές του για προσέλευση νέων πελατών, θα σταθμίσει τα δεδομένα της αγοράς και θα αποφασίσει για τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου και της εταιρείας.

Στην περίπτωση της Shelman από τα κεφάλαια που πρόκειται να εισρεύσουν στην εταιρεία εντός των προσεχών μηνών, τα μεν 10 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την οποία θα καλύψει ο βασικός μέτοχος, και θα χρησιμοποιηθούν για μακροπρόθεσμες ανάγκες, τα δε 8 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τραπεζικό δανεισμό και θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η πρόθεση της επιχείρησης να εκποιήσει ορισμένα ακίνητά της και εγκρίθηκαν οι όροι μεταβίβασής τους, σε περίπτωση που αγοραστής είναι ο βασικός μέτοχος κ. Π. Ηλιάδης ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Διαφορετική η περίπτωση της Έδρασης, καθώς η πρόσφατη Γ.Σ. αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 7.847.611 ευρώ, με πτώση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,27 ευρώ σε 1,02 ευρώ έκαστη, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον, ύψους 7.627.543,31 ευρώ, και μέρους των συναλλαγματικών διαφορών ενσωμάτωσης υποκαταστήματος στη Ρουμανία, ποσού 220.067,69 ευρώ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Σε πώληση της θυγατρικής FHL Mermeren προχώρησε η FHL Κυριακίδης. Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά του 88,4% των μετοχών της FHL Mermeren Kombinat από την FHL Κυριακίδης προχώρησαν η NBGI Private Equity και η Ethemba Capital. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν άμεσα και τα υπόλοιπα 4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν εντός της επόμενης τριετίας.

Σημειώνεται ότι με τη συναλλαγή ο συνολικός δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις της Κυριακίδης μειώθηκαν στο επίπεδο της εταιρείας κατά 19 εκατ. ευρώ περίπου και όσον αφορά στον όμιλο κατά 32 εκατ. ευρώ περίπου (σε σχέση με τα στοιχεία της 31ης/12/2008).

Στις 7/8/2008 η Γ.Σ. της Βαρβαρέσος αποφασίζει την έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη διανομή δωρεάν μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Υπενθυμίζεται ότι ποσό 2.387.239 ευρώ εκταμίευσε η εισηγμένη από την Εθνική Τράπεζα στις 10 Φεβρουαρίου 2009. Η εκταμίευσή του έγινε με βάση την υπ’ αριθμόν Ν. 635/2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπ’ αριθμόν Ν. 56214/04.12.2008 απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την ενίσχυση διάσωσης.

Όσον αφορά στην Κούμπας, προχωρά σε ρευστοποιήσεις συμμετοχών προκειμένου να περιορίσει τον δανεισμό της, ενώ η μετεγκατάσταση της Sato στην Ελευσίνα, όπου θα συγκεντρωθούν πλέον και οι διοικητικές υπηρεσίες του ομίλου, απελευθερώνει το ιδιόκτητο ακίνητο στο Μαρούσι, το οποίο ο όμιλος θα εκμισθώσει, αναμένοντας έσοδα της τάξης του 1 εκατ. ευρώ.

Εντελώς αντίθετη η περίπτωση της Aspis Bank. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής απέχει σημαντικά από την ονομαστική αξία, «δυσκολεύοντας» την αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου.

Έτσι, συγκλήθηκε έκτακτη Γ.Σ. η οποία αποφάσισε τη μείωση του M.K. 135.175.153,9 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,71 ευρώ σε 0,60. Tα 135,17 εκατ. θα σχηματίσουν ειδικό ισόποσο αποθεματικό κεφάλαιο, ενώ κατόπιν αυτού η τράπεζα θα προβεί σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (έως 120 εκατ. ευρώ) υπέρ των παλαιών μετόχων με διανομή 2 μετοχών ανά 1 παλαιά, εκδίδοντας 128.128.108 μετοχές.

* Αναδημοσίευση από το 592ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας "ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ", 24 - 28 Ιουλίου 2009.

** Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τους 68 τίτλους που είναι διαπραγματεύσιμοι κάτω από την ονομαστική τους αξία στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Θανάσης Σταυρόπουλος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v