Η Λιβάνης στη θέση της Βιοτέρ από 11/12 στο ΧΑ

Η μετοχή της Λιβάνης αντικαθιστά στους Δείκτες τη μετοχή της Βιοτέρ, που από την Παρασκευή 11η Δεκεμβρίου 2009, μεταφέρεται στην Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Η Λιβάνης στη θέση της Βιοτέρ από 11/12 στο ΧΑ
Η μετοχή της Λιβάνης αντικαθιστά στους Δείκτες τη μετοχή της Βιοτέρ, που από την  Παρασκευή 11η Δεκεμβρίου 2009, μεταφέρεται στην Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Πιο συγκεκριμένα :

• FTSE/Χ.Α. SmallCap 80
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» με στάθμιση 20%.

• FTSE/Χ.Α. 140
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» με στάθμιση 20%.

• FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές άλλης εταιρίας.

• FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης
Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» εισέρχονται στη σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 20%.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Παρασκευή 11η Δεκεμβρίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v