Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πέντε «μαξιλάρια» για τις τράπεζες

Πέντε σημαντικές «βοήθειες» για τις εγχώριες τράπεζες, ενόψει της αναμενόμενης επιδείνωσης στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι ανατιμολογήσεις δανείων και οι κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Πέντε «μαξιλάρια» για τις τράπεζες
Πέντε σημαντικές «βοήθειες» για τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενόψει της αναμενόμενης επιδείνωσης στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Η υποτονική κίνηση στον τομέα των χορηγήσεων, καθώς και η αναμενόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο (γύρω στο 15% των συνολικών χορηγήσεων;) αποτελούν τα δύο σοβαρότερα προβλήματα για τις ελληνικές τράπεζες.

Και αυτό καθώς το σημαντικότατο θέμα της ρευστότητας έχει λυθεί επί του παρόντος, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία -όπως όλα δείχνουν- θα συνεχίσει την ίδια πολιτική όσο διάστημα χρειαστεί.

Μπροστά σ’ αυτήν τη συγκυρία, οι ελληνικές τράπεζες προετοιμάζουν την άμυνά τους απέναντι σε μια επιδείνωση των συνθηκών, η οποία βρίσκεται προ των πυλών, έχοντας ως συμμάχους πέντε σημαντικά «μαξιλαράκια» ασφαλείας…


Πρώτο «μαξιλάρι» είναι οι κινήσεις για περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Marfin Analysis, χωρίς το σενάριο των απολύσεων (συνταξιοδοτήσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις), καθώς και μέσα από κινήσεις περιορισμού στα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας, θα μπορούσαν να προκύψουν συνέργιες γύρω στα 300 εκατ. ευρώ το 2012.

Μια άλλη «ανάσα» για τις τράπεζες θα μπορούσε να προκύψει από κάποια βελτίωση επιδόσεων που αναμένεται από τις εκτός Ελλάδας δραστηριότητες, λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης που σημειώνεται στις συγκεκριμένες αγορές. Πέραν αυτού, οι διοικήσεις των τραπεζών εξετάζουν διάφορα σενάρια «εξορθολογισμού» της παρουσίας τους στο εξωτερικό (π.χ. ρευστοποιήσεις σε χώρες δευτερεύουσας προτεραιότητας κ.λπ.), όχι τόσο για τα έσοδα που θα προέκυπταν από τις πωλήσεις όσο για τα κεφάλαια που θα εξοικονομούνταν.

Μία ακόμη πηγή οφέλους θα μπορούσε να προέλθει από τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσο αυξάνεται η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ, τόσο περισσότερο μειώνεται το κόστος άντλησης κεφαλαίων. Στις 30 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε δανείσει στις ελληνικές τράπεζες 93,8 δισ. ευρώ, ποσό που «σκαρφάλωσε» στα 95,9 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με το σύνολο των αναλυτών, οι τράπεζες δεν θα είναι σε θέση να απευθυνθούν στις αγορές για δανεισμό πριν μπορέσει να το πράξει το ελληνικό δημόσιο, οπότε όλα δείχνουν ότι η χρηματοδοτική τους εξάρτηση από την ΕΚΤ όχι μόνο θα διατηρηθεί, αλλά και θα ενταθεί.

Συγκεκριμένα, στα τέλη Ιουνίου, το 23% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών μας καλυπτόταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σύμφωνα με τη Marfin Analysis το συγκεκριμένο ποσοστό θα μπορούσε να ανέβει έως το 25% - 30%. Σε περίπτωση προσέγγισης του 30%, αυτό θα σήμαινε περαιτέρω εκταμίευση της τάξεως των 27 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον ελληνικό οίκο.

Ανατιμολογήσεις δανείων

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα επηρεαστεί ανοδικά, καθώς οι τράπεζες ανεβάζουν σημαντικά τα spreads σε όποιο δάνειο λήγει και ανανεώνεται, ή πολύ συχνά και σε πολλά δάνεια πριν από τη λήξη τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες -λόγω της οικονομικής κρίσης- δεν πληρούν τους όρους (covenants) της συνέχισης του δανείου.

Κεφαλαιακές ενισχύσεις

Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ενισχύσεις των τραπεζών -άμεσα ή έμμεσα- με ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένα, η δρομολογούμενη άντληση 2,8 δισ. από την Εθνική Τράπεζα και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 345 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου φαίνεται να αποτελούν απλώς μια «πρόγευση» των όσων θα ακολουθήσουν, καθώς οι δύο όμιλοι συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ισχυρών στο «σύστημα» και μάλιστα με σχετικά περιορισμένη παρουσία στην Ελλάδα.

Να θυμίσουμε επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ΑΜΚ ή μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 1 - 1,4 δισ. ευρώ, στην περίπτωση όπου η κυβέρνηση αποδεχτεί την «πρόταση Σάλλα» για εξαγορά της ΑΤΕbank και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι σε περίπτωση όπου αποφασιστεί η υλοποίηση μιας συγχώνευσης, οι επενδυτές θα φανούν περισσότερο πρόθυμοι να επενδύσουν μέσω ΑΜΚ στο συγχωνευμένο σχήμα, καθώς θα έχουν να ωφεληθούν και από τις σημαντικές συνέργιες οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v