Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σοφοκλέους: 20 μετοχές ανάχωμα στην απαξίωση!

Στην προσπάθεια των επενδυτών για άμυνα, εν μέσω κρίσης σε οικονομία και αγορά, επιστρατεύονται νέα εργαλεία ανάλυσης. Οι ελκυστικότερες μετοχές του ΧΑ με βάση τους δείκτες EV/Sales και EV/EBITDA. Οι συγκρίσεις.

Σοφοκλέους: 20 μετοχές ανάχωμα στην απαξίωση!
* Οι πίνακες που αφορούν στις αποδόσεις των 20 μετοχών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και στις αποτιμήσεις των 20 μετοχών για τα έτη 2010-2011-2012, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη: "Συνοδευτικό Υλικό".

H εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε στενό εύρος διαπραγμάτευσης, της τάξεως των 150 μονάδων, και η χρονική περίοδος από την αρχή του έτους μπορεί να χαρακτηριστεί καταστροφική.

Η πραγματική εικόνα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι ότι αυτήν την εβδομάδα 50 μετοχές κατέγραψαν χαμηλό 52 εβδομάδων και άλλοι 50 τίτλοι κινούνται σε απόσταση βολής από αυτό.
Για την ακρίβεια, από την αρχή του έτους, ο Γενικός Δείκτης έχει σημειώσει πτώση 30,9%, ενώ ακόμα πιο κάτω έχουν κινηθεί οι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE/ASE-20, καθώς η κάμψη κυμαίνεται στο 35,3%.

Οι αποδόσεις του έτους διαμορφώνονται σε ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα, με τον δείκτη των blue chips και πάλι να εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, «συμμέτοχοι» σε αυτό το... πάρτι απαξίωσης είναι τόσο ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE Mid 40 όσο και ο δείκτης FTSE/ASE Small Cap 80 της μικρής κεφαλαιοποίησης. Το διάστημα από τις αρχές του 2010 οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν καταγράψει απώλειες της τάξεως του 37,5% και του 35,9% αντίστοιχα.

Στην προσπάθεια των επενδυτών για άμυνα θα πρέπει να προστεθούν νέα εργαλεία ανάλυσης, αφού οι παραδοσιακοί πολλαπλασιαστές κερδοφορίας (Ρ/Ε) και εσωτερικής αξίας (P/BV) δεν δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Με την κερδοφορία των εταιρειών να επηρεάζεται σημαντικά τα δύο τελευταία χρόνια από έκτακτες φορολογικές εισφορές, τις λογιστικές αξίες να κρύβουν υψηλές υποαξίες και τις εισηγμένες να μην προχωρούν σε διανομή μερισμάτων, οι μόνοι δείκτες που απομένουν και αξίζουν «χρυσάφι» για τους επενδυτές είναι εκείνοι που αποτιμούν την αξία μιας επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα, τα λειτουργικά κέρδη, τα δάνεια αλλά και τα μετρητά.

Ο «Μ», σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, παρουσιάζει 20 μετοχές εταιρειών με χαρακτηριστικά τα οποία τις κάνουν να θεωρούνται «ελκυστικές» βάσει των δεικτών EV/Sales (αξία επιχείρησης προς έσοδα) και EV/EBITDA σε σύγκριση με τις ομοειδείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

--- Ποιοι ξεχωρίζουν

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της βάσης δεδομένων που διατηρεί η FactSet, οι είκοσι μετοχές που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η METKA, ο ΟΤΕ, η Intralot, η EΛΛΑΚΤΩΡ, ο Μυτιληναίος, ο ΟΠΑΠ, η Folli Follie, ο Σαράντης, η Forthnet, η Tιτάν, η ΔΕΗ, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Frigoglass, η Motor Oil, η Jumbo, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η Fourlis, η J&P Άβαξ και η Coca Cola 3Ε. Οι παραπάνω τίτλοι, σε μέσα επίπεδα, εμφανίζουν χαμηλότερους ή παραπλήσιους πολλαπλασιαστές EV/EBITDA και EV/Sales για το 2011 και το 2012 εν συγκρίσει με τις μετοχές ομοειδών εταιρειών του εξωτερικού.

Οι δείκτες αποτίμησης των είκοσι τίτλων σε όρους αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (enterprise value to EBITDA - EV/EBITDA) για τις συγκεκριμένες χρονιές κινούνται χαμηλότερα από τον μέσο όρο τόσο της αγοράς όσο και των ευρωπαϊκών κλάδων. Για τα έτη 2011 και 2012, οι πολλαπλασιαστές EV/EBITDA υπολογίζονται στο 5,55 και στο 4,91. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον Γενικό Δείκτη βρίσκονται στα επίπεδα του 9 και του 8,7, ενώ για τον FTSE/ASE-20 οι αντίστοιχοι δείκτες υπολογίζονται στις 7,7 και στις 7,1 φορές.

Όσον αφορά στον Euro Stoxx, οι μέσοι πολλαπλασιαστές EV/EBITDA για τα ίδια έτη προβλέπονται στις 7,55 και στις 6,77 φορές.

Πιο συγκεκριμένα:

* Για τον Euro Stoxx Retail οι δείκτες εκτιμώνται στις 7,07 και στις 6,31 φορές για το 2011 και το 2012, ενώ σε παρόμοια επίπεδα ή χαμηλότερα βρίσκονται οι τίτλοι της Fourlis και της Jumbo.

* O δείκτης Euro Stoxx Oil υπολογίζεται στο 6,29 και στο 5,44, ενώ η Motor Oil και τα Ελληνικά Πετρέλαια εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα το 2012.

* Ο Euro Stoxx Telecoms παρουσιάζει EV/EBITDA της τάξεως των 5,26 και των 5,13 φορών, ενώ ο δείκτης για τον ΟΤΕ διαμορφώνεται στις 3,71 και στις 3,39 φορές και για τη Forthnet στις 4,85 και στις 4,41 φορές αντίστοιχα.

Συνολικά, το discount σε μέσους όρους για τις 20 μετοχές φτάνει στο 26% για το 2011 και στο 27% για το 2012 σε σχέση με τον δείκτη Euro Stoxx, ενώ εν συγκρίσει με τον Stoxx 600 διαμορφώνεται στο 31% και για τα δύο έτη.

--- Οι αποδόσεις

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τις 20 μετοχές που διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά η συντριπτική πλειονότητά τους έχει προσφέρει καλύτερη απόδοση από τις αρχές του έτους, ενώ και για την περίοδο του ενός μήνα οι αποδόσεις έχουν ξεπεράσει σημαντικά τόσο τον Γενικό Δείκτη όσο και τον FTSE/ASE-20!

Πιο συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, οι 20 αυτοί τίτλοι από την αρχή του 2010 έχουν απολέσει το 20,1% της αξίας τους, ενώ ο Γενικός Δείκτης και ο FTSE/ASE-20 έχουν κινηθεί με αρνητικό πρόσημο της τάξεως του 30,9% και του 35,3%, αντίστοιχα. Εντούτοις, οι απώλειες για τις μετοχές του FTSE/ASE Mid 40 για την ίδια περίοδο ανέρχονται στο 37,5%.

Αντίθετα, για το διάστημα του ενός μήνα οι 20 μετοχές, κατά μέσο όρο, έχουν αποδώσει 4,7%. Οκτώ από αυτές (ΟΤΕ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, Fourlis, J&P Άβαξ και Folli Follie) έχουν σημειώσει απόδοση πάνω από 7% και μόλις τρεις έχουν για την ώρα κινηθεί με αρνητικό πρόσημο άνω του 5% (Forthnet, Ελληνικά Πετρέλαια και ΓΕΚΤΕΡΝΑ). Αντίστοιχα, η μέση απόδοση γι’ αυτές τις 20 μετοχές, όσον αφορά στην πενταετία, κινείται στο -24,3% έναντι -54,6% για τον Γενικό Δείκτη.

--- Ο δείκτης EV/EBITDA και η ερμηνεία του

Ο αριθμητής EV δείχνει την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, συν τα δάνεια της επιχείρησης, μείον τα μετρητά της, διαιρεμένα με τα λειτουργικά κέρδη (ή τα κέρδη προ φόρων και τόκων, μετά αποσβέσεων στην περίπτωση του EBIT).

Ο δείκτης EV/EBITDA είναι σημαντικός διότι δεν υπολογίζει τις στρεβλώσεις που δημιουργούν οι διαφορετικές φορολογικές πολιτικές και χρησιμοποιείται κατά κόρον από private equities και hedge funds για εξαγορές εταιρειών, αφού λαμβάνει υπόψη και τα δάνεια των επιχειρήσεων.

Οι πολλαπλασιαστές EV/EBITDA για κάθε εταιρεία πρέπει να συγκρίνονται με τον μέσο όρο του κλάδου της, ενώ κάποιες επιχειρήσεις όπως οι βιομηχανίες υψηλής ανάπτυξης (π.χ. τεχνολογία) εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες από εταιρείες που συμμετέχουν σε κλάδους με μικρό growth (όπως π.χ. της κοινής ωφέλειας).

* Οι πίνακες που αφορούν στις αποδόσεις των 20 μετοχών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και στις αποτιμήσεις των 20 μετοχών για τα έτη 2010-2011-2012, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη: "Συνοδευτικό Υλικό".

** Αναδημοσίευση από το 659ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 5 – 9 Νοεμβρίου 2010.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v