Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι 21 εισηγμένες με ξεχειλισμένο ταμείο!

Τα σχέδιά τους για επενδύσεις και τα σενάρια περί επιστροφής κεφαλαίου. Σε ποιες από αυτές το «καθαρό ταμείο» προσεγγίζει την τρέχουσα κεφαλαιοποίησή τους στο Χ.Α., ή ακόμη την υπερβαίνει κατά πολύ. Αναλυτικός πίνακας.

Οι 21 εισηγμένες με ξεχειλισμένο ταμείο!
Τα σχέδιά τους για επενδύσεις και τα σενάρια περί επιστροφής κεφαλαίου - Σε ποιες από αυτές το «καθαρό ταμείο» προσεγγίζει την τρέχουσα κεφαλαιοποίησή τους στο Χ.Α., ή ακόμη την υπερβαίνει κατά πολύ - Αναλυτικός πίνακας.

Σε μια περίοδο έντονης χρηματοδοτικής στενότητας, υπάρχουν τουλάχιστον 21 εισηγμένες εταιρίες οι οποίες στις 30/9/2010 διέθεταν θετικό καθαρό ταμείο, δηλαδή το ύψος των διαθεσίμων τους ήταν μεγαλύτερο από το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων, είτε αυτό ήταν μακροπρόθεσμης είτε βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

Από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα προκύπτει ότι το καθαρό ταμείο των 21 αυτών εταιριών ανέρχεται σε 1,39 δισ. ευρώ και μάλιστα θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο αν στις εισηγμένες αυτές προστίθενταν τα ομόλογα (π.χ. στην Alpha Αστικά Ακίνητα), τα μη λειτουργικά ακίνητα προς πώληση (π.χ. Rilken, ΑΓΕΤ Ηρακλής) κ.λπ.

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τον συγκεκριμένο πίνακα είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το καθαρό ταμείο υπερβαίνει την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των εταιριών αυτών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπως η τελευταία αποτυπώνεται με το κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει στη ΖΑΜΠΑ και στην Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, οπότε ο αγοραστής αυτών των μετοχών φαίνεται να αποκτά τσάμπα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών και με… έκπτωση τα μετρητά τους! Θεωρητικά, δηλαδή, οι δύο αυτές εταιρίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε επιστροφές κεφαλαίου ίσες με την τρέχουσα τιμή της μετοχής και να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τα εναπομείναντα περιουσιακά τους στοιχεία, ξεκινώντας από την τιμή μηδέν…

Επίσης, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις τα μετρητά αποτελούν πολύ σημαντικό ποσοστό της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης, όπως π.χ. στην καπνοβιομηχανία Καρέλιας (92,2%), στον ΟΛΘ (56%), στην Intertech (68%), στην Info-Quest (34,3%), στην Crown Hellas Can (35,6%), στη Rilken (32,6%), στην ΕΧΑΕ (30,2%) κ.ά.

Η MIG διατηρεί υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια με μετρητά 485 εκατ. ευρώ (σχεδόν όση και η κεφαλαιοποίησή της), σε μια περίοδο που η ρευστότητα στην εγχώρια αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναμένεται να αναδειχθούν επενδυτικές ευκαιρίες.

Πώς πρόκειται όμως να χρησιμοποιήσουν οι εταιρίες αυτές τα μετρητά τους;

Η εταιρία Στ. Κανάκης αποφάσισε ήδη να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου.

Η Eurobank Properties περιμένει να εμφανιστούν προς πώληση ακίνητα με πολύ υψηλά yields (αποδόσεις) προκειμένου να τοποθετηθεί σε αυτά (κάποιοι αναλυτές γκρινιάζουν μάλιστα για την αργοπορία).

Επιλεκτικές τοποθετήσεις σε ακίνητα πολύ πιθανόν να κάνει και η Trastor.

Ο ΟΠΑΠ προτίθεται να διαθέσει μεγάλα ποσά για τη διεκδίκηση αδειών ενόψει της «ρύθμισης» της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και στη συνέχεια ενόψει της παράτασης της σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο και για τη μετά το 2020 περίοδο.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα προχωρεί σε επιλεκτικές αγορές ακινήτων τα οποία συχνά ενοικιάζει στη μητρική τράπεζα. Πέραν των διαθεσίμων της, η εισηγμένη διαθέτει και ομόλογα ύψους 16,3 εκατ. ευρώ (με εκδότη τη μητρική τράπεζα) που ρευστοποιούνται σταδιακά, άρα έχει και άλλη πηγή εξεύρεσης διαθεσίμων.

Η Jumbo χρησιμοποιεί τα μετρητά της και τις μεγάλες λειτουργικές ταμειακές της ροές για την ταχεία δημιουργία νέων σημείων πώλησης, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της κρίσης.

Η Info-Quest θα κληθεί να επενδύσει σημαντικά ποσά στο μέτωπο της ενέργειας και ενδεχομένως στον τομέα των ταχυδρομείων, εφόσον αλλάξουν τα πράγματα γύρω από τα ΕΛΤΑ.

Η Τέρνα Ενεργειακή έχει μπροστά της ένα φιλόδοξο και πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οπότε, σε βάθος χρόνου, θα χρειαστούν σαφώς περισσότερα κεφάλαια από τα υπάρχοντα.

Η Κρι Κρι καταφέρνει μέχρι σήμερα με έξυπνο τρόπο -μέσω θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και επιδοτήσεων λόγω Σερρών- να συνδυάζει υψηλές επενδύσεις με θετικό ταμείο. Κάπως έτσι φαίνεται ότι θα λειτουργήσει και στο μέλλον.

Η Rilken έχει δηλώσει κατά το παρελθόν ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου, οπότε τα μετρητά της αναμένεται να διατηρηθούν εντός εταιρίας και να αποφέρουν πιστωτικούς τόκους.

Αυτό που ενδιαφέρει την Crown Hellas Can είναι το πώς θα φύγει από το Χ.Α., με την πλευρά του ομίλου Τζιβέλη να αντιστέκεται σθεναρά και να θεωρεί το προσφερόμενο τίμημα ιδιαίτερα χαμηλό. Και με δείκτη ταμείου προς κεφαλαιοποίηση στο 35,6%, και μάλιστα για μια τόσο κερδοφόρο εταιρία, δεν φαίνεται να έχει καθόλου άδικο.

Ο ΟΛΘ και η ΕΥΑΘ συνεχίζουν κάθε χρόνο να αβγατίζουν το ταμείο τους. Οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη στάση των δύο διοικήσεων είναι οι επενδυτικές ανάγκες των δύο εταιριών (δεν φαντάζουν μεγάλες σε σύγκριση με τις δημιουργούμενες θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές), η ανάγκη του ελληνικού δημοσίου για μετρητά και η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που τελικά θα εφαρμοστεί.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Καρέλιας και η Ζάμπα διαθέτουν περίσσευμα μετρητών χωρίς να πράττουν το παραμικρό. Κατά την τελευταία διετία, κυρίως, σ’ αυτές έχει προστεθεί και η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, της οποίας η δραστηριότητα φθίνει ολοένα και περισσότερο. Και οι τρεις αυτές εισηγμένες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποφασίσουν επιστροφές κεφαλαίου, αλλά ζητούμενο είναι το αν και πότε θα το πράξουν.


***Ο πίνακας των εισηγμένων στο Χ.Α. με τα "γεμάτα ταμεία" δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v