ΧΑ: Ποιοι επιμένουν στις ίδιες μετοχές

Κι όμως, σε περίοδο όπου η ρευστότητα είναι "χρυσός", δεν είναι λίγες οι εισηγμένες εταιρίες που εξακολουθούν να προχωρούν και σήμερα σε αγορές ιδίων μετοχών τους. Τα χαρακτηριστικά παραδείγματα.

ΧΑ: Ποιοι επιμένουν στις ίδιες μετοχές
Κι όμως, σε περίοδο όπου η ρευστότητα είναι "χρυσός", δεν είναι λίγες οι εταιρείες που εξακολουθούν να προχωρούν και σήμερα σε αγορές ιδίων μετοχών τους. 

Ο πρόεδρος της Quest Holdings, κ. Θεόδωρος Φέσσας, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 17ης Ιανουαρίου ανέφερε ότι το σύνολο των ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί μέχρι και την ημερομηνία της ΕΓΣ ανερχόταν σε 265.384 τίτλους με μέσο κόστος 1,13 ευρώ και πως οι αγορές θα συνεχιστούν. Και πράγματι, από τότε έως σήμερα, έχουν μεσολαβήσει και άλλες αγορές.

Είπε χαρακτηριστικά: "Στόχος μας είναι να ακυρώσουμε μελλοντικά τις μετοχές αυτές. Με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών δεν μειώνουμε σημαντικά τη ρευστότητά μας, ενώ παράλληλα δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιους μικρομετόχους που επιθυμούν να ρευστοποιήσουν. Επίσης, πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση στον τίτλο είναι μια συμφέρουσα επένδυση και έτσι, όταν ακυρωθούν οι συγκεκριμένες μετοχές, θα αυξηθεί η αξία των τίτλων όσων δεν θα ρευστοποιήσουν". 

Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο προχώρησε σε αγορές ιδίων μετοχών, επηρεάζοντας ανοδικά την τιμή του τίτλου, η οποία από τότε έχει υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα. Λέγεται ότι οι μετοχές αυτές προορίζονται να δοθούν σε νέο σημαντικό συνεταίρο της επιχείρησης. 

Οι εταιρίες Sciens, Eurobank Properties και Alpha Trust Ανδρομέδα συνεχίζουν το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών τους, θέλοντας να εκμεταλλευτούν το μεγάλο discount με το οποίο είναι διαπραγματεύσιμοι οι τίτλοι τους στο ταμπλό της Σοφοκλέους. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω εταιρίες διαθέτουν σημαντική ρευστότητα και αγοράζουν τις μετοχές γύρω στο 30% - 50% χαμηλότερα από την εσωτερική τους αξία. Η Sciens θα επιχειρήσει μέσα στο 2011 να διαθέσει ποσοστό τίτλων των βασικών της μετόχων σε ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, με στόχο να διευρυνθεί το free float του τίτλου. 

Η Δίας ΑΕΕΧ έχει σταματήσει την αγορά ιδίων μετοχών, καθώς δρομολογείται η απορρόφησή της από τη Eurobank

Ο τίτλος της Lamda Development είναι διαπραγματεύσιμος και αυτός με μεγάλο discount. Οι αγορές ιδίων μετοχών σταμάτησαν κάπου τον Οκτώβριο και από τότε αγοραστής στον τίτλο βγαίνει ο όμιλος Λάτση. 

Τις αγορές ιδίων μετοχών της συνεχίζει και η Τέρνα Ενεργειακή, η οποία με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου διέθετε καθαρό ταμείο (διαθέσιμα υψηλότερα των δανείων) και σήμερα η κεφαλαιοποίησή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας υπολείπεται της καθαρής θέσης της. 

Τα Μάρμαρα Κυριακίδη προχωρούν συστηματικά σε αγορές ιδίων μετοχών. Τα αποτελέσματα του ομίλου την τελευταία διετία έχουν επηρεαστεί θετικά από την ανάληψη σημαντικού έργου στη νοτιοανατολική Ασία.

Σε συνεχείς αγορές ιδίων μετοχών προχωρά επίσης και η Yalco, χωρίς να διαθέτει τα χαρακτηριστικά των προαναφερόμενων επιχειρήσεων. Η εισηγμένη είναι έντονα ζημιογόνος, έχει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις και υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών δεν έχει αποτρέψει την έντονα καθοδική πορεία του τίτλου. 

 Άγνωστο για ποιον λόγο, σε αγορές ιδίων μετοχών προβαίνει και η εταιρία πληροφορικής Ίλυδα.

Αποφάσεις για τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών έχουν λάβει και αρκετές άλλες εισηγμένες στο Χ.Α., χωρίς όμως να έχουν ενεργοποιήσει το πρόγραμμα ή χωρίς να έχουν να επιδείξουν σημαντική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο μέτωπο τους τελευταίους μήνες.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v