ΧΑ: Ανανεώσεις για Ειδικούς διαπραγματευτές

Η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις εταιρίες ALPHA FINANCE, Πειραιώς και Guardian Trust.

ΧΑ: Ανανεώσεις για Ειδικούς διαπραγματευτές
Η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις εταιρίες ALPHA FINANCE, Πειραιώς και Guardian Trust.

Αναλυτικά η  Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α ενέκρινε:

* την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA ETF FTSE 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" από την εταιρία - Μέλος του Χ.Α. "ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.".

* την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εισηγμένων εταιριών "MARFIN POPULAR BANK" και "MARFIN INVESTMENT GROUP" από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.".

* την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "GUARDIAN TRUST Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v