Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα Ειδικά Χαρακτηριστικά η Δρομέας από 17/5

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές της ΔΡΟΜΕΑΣ θα διαπραγματεύονται από την Τρίτη, 17 Μαΐου 2011, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών. Αλλαγές στους Δείκτες.

Στα Ειδικά Χαρακτηριστικά η Δρομέας από 17/5
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές της ΔΡΟΜΕΑΣ θα διαπραγματεύονται από την Τρίτη, 17 Μαΐου 2011, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.4. του Κανονισμού του, δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 12/5/2011 ? 16/5/2011 είναι μικρότερη του ορίου των ευρώ 0,30, χωρίς η εταιρία να έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για τη σύγκληση Γ.Σ. για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών με ταυτόχρονη συνένωσή τους (reverse split).

Σε συνέχεια της μεταφοράς, της μετοχής «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ (ΚΟ)» στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών FTSE/X.A.:

• FTSE/Χ.Α. Small Cap
Η μετοχή αφαιρείται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

• FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
Η μετοχή αφαιρείται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση

• FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα
Η μετοχή αφαιρείται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τρίτης 17 Μαΐου 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v