Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

”Σκούπα” ΧΑ για μετοχές υπό αναστολή πάνω από έτος

Μετά από θυελλώδη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή των εταιριών που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα πάνω από 1 χρόνο.

”Σκούπα” ΧΑ για μετοχές υπό αναστολή πάνω από έτος
Μετά από θυελλώδη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή των εταιριών που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα πάνω από 1 χρόνο.

Η απόφαση αναφέρεται στις μετοχές των εταιριών: Connenction, Cosmos, Datamedia, Globe, Seafarm Ionian, Stabilton (K), Stabilton (Π), ΔΑΝΕ, Ένεργος, Θεσσαλική, Νηματεμπορική, Πυριτιδοποιείου, Φιλίππου Δομικά Έργα.

Η επίσημη απόφαση του Χρηματιστηρίου κάνει λόγο για ”εισήγηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση των εισηγμένων εταιριών, οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους”.Αποφασίσθηκε επίσης η δημιουργία νέων ΣΜΕ στις μετοχές Τιτάν, Γερμανός και Εμπορική.

Έπίσης, τo Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και την εισαγωγή ομολογιών της εταιρίας ”F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε η εταιρία ”F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” έχει προβεί στην έκδοση πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, εκδίδοντας 513 ομολογίες ονομαστικής αξίας 20.000 ευρώ εκάστη.

Επίσης, αποφάσισε την απόκτηση από την ”BETA ΑΧΕΠΕΥ” της ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή στην ΝΕΧΑ και ενημερώθηκε για τα εξής θέματα:

* για το πληροφοριακό σημείωμα της εταιρίας ”ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.” για την εξαγορά ποσοστού 19,8% της μη εισηγμένης εταιρίας με την επωνυμία ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.” και για τη μεταβολή δραστηριότητάς της.

* για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚEYAΣTIKH ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” από 0,67889 ευρώ σε 0,69 ευρώ.

* για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.” από 4,279 ευρώ σε 6,53 ευρώ.

* για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.” από 0,58694057 ευρώ σε 1,00 ευρώ.

* και για την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.” από 1,40 ευρώ σε 0,90 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v