Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του ΧΑ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης τους.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του ΧΑ
Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους:

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Τρείς προσθήκες ( Πλαίσιο, Πλαστικά Θράκης, ΕΛΤΡΑΚ) και δύο διαγραφές  ( Centric, Δίας Ιχθ.) από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.

Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν εξήντα (60) μετοχές.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Τρείς (3) προσθήκες και δύο (2) διαγραφές από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.
Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν εξήντα (60) μετοχές

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Πέντε (5) προσθήκες και πέντε (5) διαγραφές από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.
Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι (20) μετοχές.

Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.

Μια (1) προσθήκη και καμιά (0) διαγραφή από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.
Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν δέκα τρείς (13) μετοχές.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 28 Μαΐου 2012.

Επιπλέον, η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Οκτώβριος 2011 ? Μάρτιος 2012:

FTSE/Χ.Α. 20

Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.

FTSE/Χ.Α. 20 Net Total Return

Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.

FTSE/Χ.Α. 20 Capped Index

Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη. Οι αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο την 3η Παρασκευή του Ιουνίου 2012.

FTSE/Χ.Α. Mid Cap

Δέκα τρεις (13) προσθήκες, δέκα τρεις (13) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.

FTSE/Χ.Α. Liquid Mid

Πέντε (5) προσθήκες, πέντε (5) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.

FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης

Καμία προσθήκη, διαγραφή ή μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.

FTSE/Χ.Α. Small Cap,/b
Παύση υπολογισμού του Δείκτη.

FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

Τρείς (3) προσθήκες, δέκα εννέα (19) διαγραφές και τρείς (3) μεταβολές ποσοστού συμμετοχής μετοχών της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.

FTSE/Χ.Α. Κλαδικοί Δείκτες

Όλες οι αλλαγές στην σύνθεση του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς θα επηρεάσουν την σύνθεση του αντίστοιχου Κλαδικού Δείκτη. Τονίζεται ότι ο υπολογισμός των Δεικτών FTSE/X.A. Χημικά και FTSE/X.A. Μέσα Ενημέρωσης θα σταματήσει προσωρινά συνέπεια της μη ύπαρξης μετοχών που να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στους δείκτες

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 28 Μαΐου 2012.

***Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του ΧΑ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v