Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2012.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2012.

Αναλυτικά, στην ΕΥΔΑΠ η συμμετοχή της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της Αγροτικής ΑΕΕΓΑ μηδενίστηκε στις 22/10 και το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε στο 10,0165%.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αφορά τη μεταβίβαση στοιχείων του Ενεργητικού της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην Τράπεζα Πειραιώς. Το εν λόγω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 10,0165%, κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. άμεσα και έμμεσα.

Παράλληλα, στη ΣΙΔΜΑ το ποσοστό της Salix Nominees Limited ανήλθε στο 5,5% από 0% προηγουμένως.


***Αναλυτικά ο πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές στο Χ.Α. στις 29/10/2012, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v