Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στους δείκτες ΧΑ λόγω των χρονισμών

Λόγω της από 18 Απριλίου 2005 ισχύος των μεταβολών στη σύνθεση των Χρονισμών Διαπραγμάτευσης των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών προβλέπεται η αφαίρεση των μετοχών που μεταφέρονται στον Χρονισμό Βραχείας Διάρκειας (3ωρη Διαπραγμάτευση) από τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν.

Αλλαγές στους δείκτες ΧΑ λόγω των χρονισμών
Λόγω της από 18 Απριλίου 2005 ισχύος των μεταβολών στη σύνθεση των Χρονισμών Διαπραγμάτευσης των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών προβλέπεται η αφαίρεση των μετοχών που μεταφέρονται στον Χρονισμό Βραχείας Διάρκειας (3ωρη Διαπραγμάτευση) από τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν.

Επίσης, λόγω της παρέλευσης 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ”IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A.” προβλέπεται η αφαίρεση των μετοχών της εταιρείας από τους Δείκτες στους οποίους συμμετέχει.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών:* Παράλληλη αγορά

- Διαγράφονται: Informatics, Texapret, Ιpirotiki,

- Εισάγονται: Betanet, Ναυτεμπορική

* Γενικός Δείκτης συνολικής απόδοσης παράλληλης αγοράς

- Διαγράφονται: Informatics, Texapret, Ιpirotiki,

- Εισάγονται: Betanet, Ναυτεμπορική

* Βιομηχανικός Δείκτης

- Διαγράφoνται: Μουζάκης, Τεξαπρέτ,

- Εισάγονται: ΕΤΕΜ, Ναυτεμπορική

* Δείκτης Κλωστοϋφαντουργίας

- Διαγράφονται: Μουζάκης Τεξαπρέτ, Φιερατέξ

* Δείκτης Πληροφορικής

- Διαγράφονται: Altec, Ipirotiki,

- Εισάγονται: Centric

* Δείκτης Ειδών Λύσεων Πληροφορικής

- Διαγράφεται: Informatics

* Δείκτης Υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας

- Διαγράφεται: Ipirotiki

* Δείκτης FTSE SC 80

-Διαγράφονται: Altec, Αττικατ, Ipirotiki,

- Eισάγονται: Ντρουκφάρμπεν, Betanet, Βάρδας

* Δείκτης FTSE 140

- Διαγράφονται: Altec, Αττικατ, Ipirotiki,

- Eισάγονται: Ντρουκφάρμπεν, Betanet, Βάρδας

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος της συνεδρίασης της 15/04/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v