Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MYTILINEOS Energy & Metals: Με το βλέμμα στραμμένο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Το 2020 η εταιρεία αποφάσισε να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης, καθώς αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που απαιτεί στοχευμένες δράσεις.

MYTILINEOS Energy & Metals: Με το βλέμμα στραμμένο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Οι οργανισμοί, οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες θέτουν ψηλά στις προτεραιότητες τους την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποτέλεσμα να υλοποιούν δράσεις με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της.

Η MYTILINEOS Energy & Metals διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις και πρωτοπορεί στον τομέα της βιωσιμότητας, υιοθετώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η δέσμευση για μείωση των εκπομπών

H MΥTILINEOS είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να προωθήσει μια πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση στη βιομηχανία, ελαχιστοποιώντας το ανθρακικό της αποτύπωμα, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

Η εταιρεία το 2020 αποφάσισε να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης, καθώς αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που απαιτεί στοχευμένες δράσεις, όπως την περαιτέρω ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της. Με αυτά ως δεδομένα έθεσε συγκεκριμένους και φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 και επίτευξης ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, για κάθε κλάδο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, προσβλέποντας στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος..

Συγκεκριμένα, σε εναρμόνιση με την επιχειρηματική στρατηγική, η MΥTILINEOS δεσμεύτηκε στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος μέχρι το 2030 και σε Net-Zero εκπομπές για το 2050.

Η πορεία προς το Net Zero

Η εταιρεία το 2022 δημοσίευσε τη νέα κεντρική Περιβαλλοντική Πολιτική της με ειδική αναφορά στην κλιματική αλλαγή, με στόχο να εξυπηρετήσει δύο ανάγκες. Την προώθηση των δεσμεύσεων της προς αυτή την κατεύθυνση και την ενίσχυση της κατανόησης και διαχείρισης των κινδύνων, των ευκαιριών και των επιδράσεων που σχετίζονται με το κλίμα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

Άλλωστε, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς η MΥTILINEOS ως κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους, διαθέτει βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα και επεκτείνεται σε χώρες με έντονες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Έτσι η εταιρεία, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει εξειδικευμένα σχέδια δράσης για κάθε τομέα δραστηριότητάς της, που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών της στόχων. Αυτά τα σχέδια αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, στην υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών με την εισαγωγή τεχνολογικών αναβαθμίσεων όπου είναι εφικτό. Παράλληλα, ορισμένα από τα βασικά προγράμματα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της αφορούν την ηλεκτροδότηση του κλάδου Μεταλλουργίας αποκλειστικά από ΑΠΕ, ενώ κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων θα γίνεται χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στον τομέα των ΑΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου ισχύος 43,2MW το οποίο τέθηκε ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία. Παράλληλα, τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα 5,1MW μίας ομάδας 135MW φωτοβολταϊκών πάρκων (Φ/Β), αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF) και με την προοπτική να έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023.

Τα θετικά αποτελέσματα και η επόμενη μέρα

Το 2022, σε μόλις τρία χρόνια, η MΥTILINEOS κατάφερε να μειώσει στο 15,5% τις συνολικές της εκπομπές CO2 επιτυγχάνοντας το 50% του στόχου για το 2030, ενώ το 2025 προγραμματίζεται η πρώτη επίσημη αναθεώρηση των κλιματικών στόχων.

Σχετικά με τους επιμέρους κλιματικούς στόχους των βασικών τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, παρατηρείται σημαντική πρόοδος το 2022 με τις συνολικές εκπομπές CO2 στον κλάδο της Μεταλλουργίας να έχουν μειωθεί κατά 15,3%. Αντίστοιχα, στον κλάδο της Ενέργειας, οι ειδικές εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 3,6%.

Από το 2026 και μετά, η MΥTILINEOS προγραμματίζει να υλοποιήσει ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό το πλάνο θα συμβάλει στη δραστική μείωση των έμμεσων εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2030. Επίσης, η εταιρεία θα αξιοποιήσει τις διαθέσιμες τεχνολογίες και θα εφαρμόσει ειδικά προγράμματα για τη μείωση των άμεσων εκπομπών, τα οποία θα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Αγκαλιάζοντας τη βιωσιμότητα, επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προωθώντας την καινοτομία και υιοθετώντας υπεύθυνες πρακτικές, η MΥTILINEOS συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο πράσινου και βιώσιμου κόσμου για τις μελλοντικές γενιές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v