Κομβική η αναζήτηση ευρηματικών ιδεών

Η δημιουργική σκέψη ενισχύει την παραγωγικότητα στα άτομα και στις ομάδες εισάγοντας την ευρηματικότητα και την καινοτομία. O ρόλος των manager - ηγετών.

Κομβική η αναζήτηση ευρηματικών ιδεών

Κατά την Αγγελίνα Μιχαηλίδου, γενική διευθύντρια της εταιρείας Response που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, σύμφωνα με έρευνες οι σημερινοί ηγέτες θεωρούν την δημιουργικότητα ως την πλέον σημαντική δεξιότητα. Ένα δε από τα θέματα που τούς απασχολούν είναι πώς η δημιουργικότητα αυτή αποδεσμεύεται.

Οι δημιουργικοί άνθρωποι υιοθετούν απείθαρχη, ανοιχτόμυαλη, χωρίς κριτική σκέψη συμπεριφορά κατά τα πρώτα στάδια της επίλυσης προβλημάτων, προσέγγιση που επιτρέπει την παραγωγή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων, λέει η Αγγελίνα Μιχαηλίδου.

Η δημιουργικότητα στην εταιρική κουλτούρα απαιτεί ριζικές αλλαγές και στοχευμένη καθοδήγηση.

Μπορείτε να αυξήσετε την συχνότητα χρήσης της δημιουργικής σκέψης στην καθημερινότητα υιοθετώντας κάποιες απλές πρακτικές, όπως: Σκεφθείτε θετικά, με την πεποίθηση ότι υπάρχουν εναλλακτικές, αλλάξτε την οπτική που βλέπετε τα πράγματα, αναζητήστε ιδέες από τους συνεργάτες σας, σκεφθείτε χωρίς διαδοχική σειρά, δείξτε ανοχή στην ασάφεια, αναζητήστε εκατό τρόπους και όχι μόνον μία απάντηση, χαλαρώστε και «κυοφορήστε» ιδέες, κ.α.

Σύμφωνα λοιπόν με την επιστημονική έρευνα, αλλά και την πρακτική, η δημιουργική σκέψη παρουσιάζει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από συστηματικές μεθόδους ποσοτικής διέγερσης.

Συνοψίζοντας, η δημιουργική σκέψη ενισχύει την παραγωγικότητα στα άτομα και στις ομάδες εισάγοντας την ευρηματικότητα και την καινοτομία, απομακρύνοντας την σκέψη από προκαθορισμένες απαντήσεις και συνηθισμένα αποτελέσματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v