Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ΚΟ)

v