Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: IDEAL HOLDINGS Α.Ε.

v