Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)

v