Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Σ.Ε.

v