Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Σ.Ε.

v