Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

v