Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

v