Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ. Α.Ε.Ε.

v