Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

v