Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)

v