Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ

v