Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 22 2020

ΕΤΕ: Τα οφέλη και τα ρίσκα από το νέο swap με το Δημόσιο

ΕΤΕ: Τα οφέλη και τα ρίσκα από το νέο swap με το Δημόσιο

Διενεργήθηκε, χθες, η ανταλλαγή κρατικών ομολόγων με την Ελληνική Δημοκρατία. Η Εθνική έδωσε τρία Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ, εύλογης αξίας 3,78 δισ. ευρώ και μέσης υπολειπόμενης διάρκειας 5,4 έτη και πήρε, ως αντάλλαγμα, ομόλογα 30ετίας ίσης ονομαστικής αξίας, με επιτόκιο 3,25%.

Η εύλογη αξία των 30ετών ομολόγων ανέρχεται σε 3,78 δισ. ευρώ.

Η ανταλλαγή ήταν περίπου μονόδρομος, προκειμένου η Εθνική να εγγράψει κέρδος 500 εκατ. ευρώ καθώς υπήρχε όρος διακράτησης, όπως πληροφορείται ο Χαμαιλέων, στην περσινή συμφωνία για την ακύρωση της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (Titlos). Η καθαρή λύση θα ήταν να περιμένει η Εθνική την πάροδο της περιόδου διακράτησης και εν συνεχεία να πουλούσε τα ΟΕΔ, που είχε λάβει πριν από ένα χρόνο.

Με την ανταλλαγή, η τράπεζα ενέγραψε, μεν, έκτακτα κέρδη 500 εκατ. ευρώ, που θα της χρειαστούν για να πάρει με άνεση τη ζημιά από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και την τιτλοποίηση NPEs, αλλά παίρνει μεγαλύτερο ρίσκο. Αφενός, λόγω της κατοχής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 30ετίας, αφετέρου, επειδή είναι εκτεθειμένη, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στον κίνδυνο ανόδου των επιτοκίων και δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή ως το 2050 να απαιτηθεί κίνηση αντιστάθμισης.

Επιπρόσθετα, το δεύτερο swap με την Ελληνική Δημοκρατία σε λιγότερο από ένα χρόνο εγκαθιδρύει, de facto, την αίσθηση της αγοράς για τον δημόσιο χαρακτήρα της Εθνικής. Αίσθηση που ενισχύθηκε, μετά την αποστροφή της δήλωσης Σταϊκούρα ότι η συναλλαγή αποτελεί όφελος για τους μετόχους της τράπεζας, σημαντικότερος των οποίων είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Υ.Γ.: Τα νέα ομόλογα 30ετίας ταξινομήθηκαν από την τράπεζα ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και θα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v