Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fitch: Καλύτερο το τοπίο για τις ελληνικές τράπεζες

Ανάκαμψη του κλάδου περιμένει ο οίκος αξιολόγησης, προειδοποιεί ωστόσο ότι τα ρίσκα παραμένουν ισχυρά και η πρόοδος θα είναι μια αργή διαδικασία. Τα NPEs θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν κερδοφορία και κεφαλαιοποίηση.

Fitch: Καλύτερο το τοπίο για τις ελληνικές τράπεζες

Σταθερό outlook διατηρεί για τις ελληνικές τράπεζες η Fitch, εξηγώντας ότι αυτό αντανακλά τις εκτιμήσεις της για σταδιακή επιδιόρθωση των ισολογισμών, περιλαμβανομένης της συνολικής ρευστότητας, της ποιότητας ενεργητικού και της εταιρικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, τονίζει, περιορίζονται από «ιδιαίτερα αδύναμη» ποιότητα ενεργητικού και την υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικό ενεργητικό, το οποίο αποτρέπει από το να επανακάμψει η χρηματοδότηση και η πλήρης εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Ο οίκος αξιολόγησης περιμένει η ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου να γίνει περισσότερο ορατή το 2019, αλλά με αργά βήματα, στηριγμένη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και στο περισσότερο ευνοϊκό περιβάλλον σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο πτωχευτικό πλαίσιο, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πρέπει να διευκολύνουν την εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο οίκος θυμίζει ότι η ΤτΕ έχει προτείνει σχέδιο για την αντιμετώπιση των NPEs με την αξιοποίηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και τη μεταφορά τους σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV). Παράλληλα, υπάρχει η πρόταση του ΤΧΣ, η οποία προβλέπει κρατική εγγύηση.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν φιλόδοξους στόχους μείωσης των NPEs περίπου στο 20% του συνολικού ενεργητικού τους ως το 2021. Ο οίκος αναμένει περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού το 2019, αλλά θεωρεί ότι τα ρίσκα εκτέλεσης παραμένουν υψηλά και η πορεία τους εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη σταθερότητα στο λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα, την αποδοτικότητα των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και τη διάθεση των επενδυτών να αποκτήσουν ελληνικά προβληματικά στοιχεία ενεργητικού.

H Fitch εκτιμά ότι ο μεγάλος όγκος των NPEs θα συνεχίσει να επιβαρύνει την κερδοφορία και την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεδομένης της περιορισμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες, ενδέχεται να εξεταστούν μέτρα κεφαλαιακής στήριξης μεσοπρόθεσμα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για να απορροφηθούν οι επιπτώσεις από το IFRS 9 και τις απαιτήσεις MREL του SSM.

Αναμένει ότι η αύξηση της εμπιστοσύνης και η ουσιαστική άρση των capital controls την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξουν τον δρόμο σε μια σταθερότερη εισροή καταθέσεων και θα βελτιώσει την πρόσβαση των τραπεζών στις κεφαλαιαγορές το 2019, μειώνοντας την εξάρτησή τους από το ευρωσύστημα για ρευστότητα.

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν έντονα εκτεθειμένες σε ρίσκα χρηματοδότησης και ρευστότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v