Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

S&P: Γιατί θα αυξηθεί η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών

Τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού καταγράφει ο οίκος αξιολόγησης σε έκθεσή του. Εκτιμά ότι δυο συστημικές τράπεζες θα μοιράσουν μέρισμα από τα κέρδη του 2022. Ποια είναι τα όπλα του εγχώριου κλάδου και ποιες οι πηγές ανησυχίας.

S&P: Γιατί θα αυξηθεί η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πέτυχαν βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού κατά το 2021, σημειώνει η S&P σε ανάλυσή της.

Επισημαίνει ότι η κερδοφορία επιστρέφει, υποστηριζόμενη από τις χαμηλότερες προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια και τον έλεγχο των δαπανών. Διατυπώνει δε την εκτίμηση ότι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank πιθανότατα θα αρχίσουν εκ νέου να χορηγούν μερίσματα από τα κέρδη του 2022, ενώ η Alpha μπορεί να ακολουθήσει ένα χρόνο αργότερα.

Στο σκέλος των κινδύνων περιλαμβάνει μια πιο έντονη πτώση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) λόγω μεγαλύτερης συρρίκνωσης του χαρτοφυλακίου δανείων από το αναμενόμενο και την πίεση στο περιθώριο κέρδους από το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης μετά το τέλος των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs).

Ο οίκος εκτιμά ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα έχει μικρή άμεση επίδραση στις ελληνικές τράπεζες, αν και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και τροφίμων θα μπορούσαν έμμεσα να βλάψουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τα έσοδα από τον τουρισμό.

Σε ότι αφορά το μακροοικονομικό επίπεδο καταγράφεται ισχυρή οικονομική ανάκαμψη παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία. Η χώρα επωφελείται από την ουσιαστική στήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 17,8 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και 12,7 δισεκατομμυρίων ευρώ δανείων έως το 2026 του Ταμείου Ανάκαμψης. Ερώτημα βέβαια παραμένει το πώς θα επηρεάσει την οικονομία ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στο 10% ή χαμηλότερα μέσω μεγάλων τιτλοποιήσεων και πωλήσεων NPEs. Η S&P εκτιμά ότι θα μειωθούν σε περίπου 8% έως το τέλος του 2022. Μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του νέου πλαισίου πτώχευσης οδηγούν σε βελτίωση της κουλτούρας πληρωμών. 

Για τις ελληνικές τράπεζες η S&P περιμένει ότι το λειτουργικό κόστος θα μειωθεί λόγω της αναδιάρθρωσης και της πώλησης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων. Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, ιδίως μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου θα είναι κλειδί για τη βελτίωση της εικόνας.

Τέλος, ο οίκος επισημαίνει ότι η ποιότητα του κεφαλαίου θα παραμείνει αδύναμη καθώς οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις χρειάζονται χρόνια για να αποσβεστούν. Τα κέρδη πιθανότατα θα παρέχουν στήριξη στην κεφαλαιακή θέση και θα επιτρέψει στις τράπεζες να επαναφέρουν τα μερίσματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v