Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Morgan Stanley: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Παραμένει overweight για τη Eurobank, γιατί υποβαθμίζει τη σύσταση για την Πειραιώς. Οι κίνδυνοι από το ουκρανικό μέτωπο και οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία. Νέες προβλέψεις για τις τραπεζικές χορηγήσεις.

Morgan Stanley: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Ο πόλεμος αναμένεται να επηρεάσει τις προοπτικές ανάπτυξης του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις διοικήσεις των τραπεζών, και με αυτό επηρεάζει τις εκτιμήσεις της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, που αλλάζει τιμές- στόχους και συστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες.

Η βασική θέση υπεραπόδοσης της Morgan Stanley είναι ο τίτλος της Eurobank και ταυτόχρονα προχωράει σε υποβάθμιση της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς. Οι νέες τιμές-στόχοι που θέτει για τις ελληνικές τράπεζες που παρακολουθεί ο αμερικανικός οίκος είναι: Eurobank σύσταση overweight με αμετάβλητη τιμή-στόχο το 1,2 ευρώ ανά μετοχή, Alpha bank equalweight με τιμή-στόχο το 1,4 ευρώ από 1,6 ευρώ προγενέστερα και τέλος, Τράπεζα Πειραιώς υποβάθμιση σε underweight από equalweight με τιμή-στόχο πλέον το 1,6 ευρώ από το 1,7 ευρώ πριν.

«Βλέπουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι λιγότερο εκτεθειμένες άμεσα στη Ρωσία/Ουκρανία, με κινδύνους από μια επιβράδυνση στην Ευρώπη. Εκτός από μια σημαντική επιβράδυνση στα μακροοικονομικά, πιστεύουμε ότι η ανάκαμψη των ελληνικών μακροοικονομικών μεγεθών θα συνεχιστεί από χαμηλή βάση, υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της ΕΕ, τα ταμεία της ΕΕ και τις υποεπενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας», υποστηρίζει η Morgan Stanley. Η αμερικανική τράπεζα μειώνει την αύξηση των δανείων για να περιλάβει το πιο αργό μακροοικονομικό περιβάλλον σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της και αυξάνει οριακά το κόστος κινδύνου, το οποίο αντανακλά τις ήδη συντηρητικές της εκτιμήσεις έναντι των στόχων των διοικήσεων των τραπεζών.

Ειδικά για την Alpha Bank, σχετικά με τις προοπτικές των κερδών, η MS βλέπει κίνδυνο υποτίμησης των στόχων στο τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον, παρά το υψηλό περιθώριο ανόδου που έχει η μετοχή της τάξεως του 20%.

Η υποβάθμιση σε underweight για την Πειραιώς αντανακλά τη σχετική προτίμηση των άλλων δύο ελληνικών τραπεζών. Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει: 1) τα χαμηλότερα κεφαλαιακά όρια στην Πειραιώς σε σχέση με τις άλλες τράπεζες και την υψηλότερη έκθεση του κεφαλαίου στη διεύρυνση των spreads των κρατικών αποδόσεων, 2) το ιστορικό της διαχείρισης σε σχέση με τις ομότιμες τράπεζες, η οποία υποδηλώνει ότι η Πειραιώς μπορεί να είναι πιο ευάλωτη από τις ελληνικές τράπεζες, εάν τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι χειρότερα από τα αναμενόμενα.

Η ελληνική οικονομία

H ιστορία ανάκαμψης στην Ελλάδα ωστόσο παραμένει, εκτός αν υπάρξει σημαντική μακροοικονομική επιβράδυνση και η MS βλέπει τις τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ουγγαρία και την Πολωνία ως πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο. Ως εκ τούτου, μειώνει τις προβλέψεις για τα κέρδη για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/Ελλάδας και την Πολωνία και τα αυξάνει για τη Μέση Ανατολή.

Για την Ελλάδα, η επενδυτική ζήτηση για δάνεια φέτος παραμένει ισχυρή, χωρίς ορατά σημάδια επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού προς το παρόν, σύμφωνα με τις τράπεζες. Ενώ υπάρχει κίνδυνος επιβράδυνσης των επενδύσεων, αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από υψηλότερα δάνεια κεφαλαίου κίνησης και τη στροφή από τα εταιρικά ομόλογα σε τραπεζικά δάνεια, σύμφωνα με τις ομάδες διαχείρισης, εξηγεί η Morgan Stanley.

Είναι ακόμη νωρίς και ο δείκτης οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα μειώθηκε από 114 μονάδες τον Φεβρουάριο σε 113,2 μονάδες τον Μάρτιο, με τις βιομηχανικές και το κλίμα στον τομέα των κατασκευών να βελτιώνεται, και στο λιανικό εμπόριο, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες να επιδεινώνεται.

Η ποιότητα του ενεργητικού θα μπορούσε να επιδεινωθεί λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο τον Μάρτιο από τον Νοέμβριο του 2020. Η MS μειώνει τις προβλέψεις για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2022-2024 κατά 4%-11% κατά μέσο όρο, ώστε να αντανακλάται η βραδύτερη αύξηση των δανείων και το υψηλότερο κόστος προβλέψεων (CοR).

Η άμεση έκθεση της ελληνικής οικονομίας στη Ρωσία/Ουκρανία είναι περιορισμένη, με μόνο 1% περίπου των τουριστών να προέρχονται από τις χώρες αυτές. Ωστόσο, το 20% περίπου του πετρελαίου και 40% του φυσικού αερίου στην Ελλάδα προέρχεται από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχε η MS με τις τράπεζες, πριν από τον πόλεμο, η αύξηση του ΑΕΠ αναμενόταν να είναι 5-5,5%, με προσδοκίες τώρα κοντά στο 3%, σύμφωνα με τις διοικήσεις των τραπεζών. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό βρίσκονταν στο 7% πριν από τον πόλεμο, με τον πληθωρισμό να αναμένεται τώρα κοντά σε διψήφιο ποσοστό.

Τα γεωπολιτικά γεγονότα αναμένεται να επηρεάσουν μέσω: (1) της αβεβαιότητας που καθυστερεί τις εταιρικές επενδύσεις και (2) μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω του υψηλού πληθωρισμού, αν και αυτό αντισταθμίζεται εν μέρει από τις αποταμιεύσεις που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μέχρι στιγμής, η ζήτηση δανείων είναι ανθεκτική και η αδυναμία μπορεί να αντισταθμιστεί:

Η Alpha επισημαίνει ότι έχουν ήδη εκταμιευθεί επιχειρηματικά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ φέτος και άλλα 1 δισ. που έχουν συναφθεί, με την εταιρική καθοδήγηση για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των €2 δισ. φέτος. Επιπλέον, από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και μετά, τα κονδύλια που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και τα έργα, αναμένεται να οδηγήσουν την ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v