Τα μηνύματα που στέλνει η αγορά ομολόγων

Η διαφορετική πορεία κρατικών ομολόγων και χρηματιστηρίου και οι βασικοί άξονες της προσπάθειας για το swap ύψους 32 δισ. ευρώ. Πώς διαμορφώνεται οι κατάσταση στις τράπεζες. Πόσο αποδίδουν οι εταιρικές εκδόσεις.

Τα μηνύματα που στέλνει η αγορά ομολόγων

Μετά την κίνηση του Ελληνικού Δημοσίου με το νέο 5ετές το καλοκαίρι, η αγορά των ομολόγων φαίνεται να βρίσκεται εν αναμονή των ειδήσεων για το swap αξίας 32 δισ. ευρώ το Νοέμβριο. Η ανταλλαγή των 20 μικρών σειρών ομολόγων που προέκυψαν από το PSI με 4 νέα ομόλογα, έγκειται στις προσπάθειες του οικονομικού επιτελείου να εξομαλυνθεί η καμπύλη επιτοκίων, προετοιμάζοντας το έδαφος για έξοδο από το πρόγραμμα επιτήρησης το επόμενο καλοκαίρι.

Οι πρόσφατες επιτυχημένες εκδόσεις της Εθνικής Τράπεζας αλλά και της Eurobank, παρότι δεν συνδέονται άμεσα με το swap των κρατικών ομολόγων, δείχνουν ωστόσο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές για ελληνικά ομόλογα. Τόσο η Εθνική όσο και η Eurobank μπόρεσαν να υπερκαλύψουν αισθητά τις εκδόσεις και παράλληλα πέτυχαν το επιτόκιο τους να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από το 3%.

Το πιθανολογούμενο swap μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο βήμα σε μια διαδικασία που θα πρέπει θεωρητικά να οδηγήσει στην έξοδο από τα προγράμματα διάσωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται περίπου 14 δισ. ευρώ το 2019 και 5 δισ. ευρώ το 2020 και προκειμένου να επιτύχει μια «καθαρή» έξοδο από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο του 2018 και η χώρα θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει ανεμπόδιστη και απεριόριστη πρόσβαση στις αγορές, ώστε να καλύψει τις περισσότερες από αυτές τις ανάγκες.

Η εικόνα στα κρατικά ομόλογα

Από τα τέλη Αυγούστου, που η αγορά των μετοχών διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα με αφορμή πρωτίστως τις τραπεζικές μετοχές, οι τιμές των ελληνικών κρατικών ομολόγων συνεχίζουν ανοδικά. Σε μεγάλο βαθμό η ανοδική κίνηση στις τιμές των ομολόγων το προηγούμενο διάστημα, σε πλήρη δυσαρμονία με το Χρηματιστήριο μήνα, είναι το ελαφρώς πιο υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Την περίοδο ωστόσο του Αυγούστου – Οκτωβρίου, οι πράξεις στην αγορά των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν αισθητά. Οι μειωμένες συναλλαγές οφείλονται και στην κατάσταση αναμονής που επικρατεί αναφορικά με το αν το swap προχωρήσει ή όχι αλλά και ποιοι θα είναι όροι της ανταλλαγής των ομολόγων. Το γεγονός ότι οι επενδυτές που ασχολούνται με τις αγορές των ομολόγων είναι πιο «σοφιστικέ» και με μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα από ό,τι τα hedge funds που καθορίζουν ακόμη την εγχώρια αγορά μετοχών, το σήμα της ανόδου ή πτώσης στις τιμές μπορεί να θεωρηθεί πιο «υγιές», παρά τις αρκετά χαμηλότερες αξίες συναλλαγών.

Το διετές, σε όλη αυτήν την περίοδο έχει βρεθεί να κάνει πράξεις πάνω από τις 102 μονάδες βάσης με απόδοση στη λήξη λίγο πάνω από το 3%. Αυτή η εικόνα έχει ωστόσο διαμορφώσει και τις αποδόσεις και στο ελληνικό δεκαετές ομόλογο που τώρα είναι διαπραγματεύσιμο στις 88 μονάδες βάσης με 5,5% απόδοση στη λήξη ενώ π.χ. στα μέσα Μαρτίου βρισκόταν στις 77,3 μονάδες βάσης και απόδοση στη λήξη διαμορφωνόταν στο 6,98%, με τη διαφορά της τιμής να προσεγγίζει 14%.

Για την πιο μακρινή έκδοση του ελληνικού strip που προέκυψε από το PSI την εικοσιπενταετία, οι τιμές πλέον διαμορφώνονται στα πέριξ των 73 μονάδων βάσης και απόδοση στη λήξη 6,2%. Συνολικά η ελληνική σειρά (GGB Strip) διαμορφώνεται στα επίπεδα των 80,35 μονάδων βάσης από 78 μονάδες βάσης στα τέλη Αυγούστου με 6,4% ΥΤΜ ή 2,5% υψηλότερα, με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή να είναι βρίσκεται στις μακρινές λήξεις.

Tα εταιρικά ομόλογα

Οι εγχώριες εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις στο τρίτο τρίμηνο τους έτους είχαν κατά μέσο όρο ανέλθει 1,5% σε όρους τιμής και η απόδοσή τους (yield) έχει μειωθεί κατά 0,25%. Οι συνολικές αξίες που είναι διαπραγματεύσιμες ακόμα παραμένουν χαμηλές ενώ το διάστημα Αυγούστου – Οκτωβρίου οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με μικρές εξαιρέσεις.

Η εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων εκδόσεων από διακεκριμένες ελληνικές εταιρείες θα έχει αποτέλεσμα, μεσοπρόθεσμα, την αύξηση της αναγνωσιμότητας των νέων προϊόντων και την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι τόσες εταιρείες στη διάρκεια του 2017 μπόρεσαν να εκδώσουν ομολογίες πληρώνοντας επιτόκια στους επενδυτές που είναι ευθέως ανταγωνιστικά με εναλλακτικά προϊόντα, σε μια χρονική συγκυρία που αν και η αβεβαιότητα έχει μειωθεί, δεν έχει ωστόσο εξαλειφθεί.

Η μέση απόδοση για τις εκδόσεις των ελληνικών εταιρειών που είναι διαπραγματεύσιμες είναι περίπου στο 3,5% πλέον, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη στον μέσο όρο η έκδοση της Frigoglass, η οποία μόλις ολοκλήρωσε τη διαδικασία κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης.

Από τις υψηλότερες αυξήσεις σε όρους τιμής σημειώνουν οι εκδόσεις της Folli-Follie Group με λήξη το 2019 και κουπόνι στο 1,75%. Η απόδοση στη λήξη (yield to maturity - YTM) της έκδοσης στις 29/8 ήταν 3,62% και έχει μειωθεί στο 3% στις 24/8.

Η έκδοση της Intralot, με λήξη το 2021 και κουπόνι στο 6,75% τιμάται στις 107,24 μονάδες βάσης και ΥΤΜ 2,26% έναντι ΥΤΜ στο τέλος Αυγούστου 3,72% ενώ η νέα έκδοση με λήξη το 2024 και κουπόνι 5,25% η απόδοση είναι λίγο κάτω από 5%.

Για τη ΔΕΗ, η έκδοση με λήξη το 2019 έχει σημειώσει σημαντική ανάκαμψη και διαπραγματεύεται στις 93,51 μονάδες βάσης και με απόδοση στη λήξη στο 10,86% από 83,3 μονάδες πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Για τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ανάκαμψη στις τιμές των ομολόγων διατηρείται, με τη μείωση των αποδόσεων στο 3,17% για την έκδοση με λήξη το 2021 και στο 2,68% για εκείνη με λήξη το 2019.

Οριακές οι μεταβολές στις αποδόσεις στη λήξη εμφανίζουν οι εκδόσεις του ΟΤΕ, με λήξεις το 2018, 2019 και το 2020, με κουπόνια 7,875%, 4,375% και 3,5% αντίστοιχα, με την πτώση των τιμών τους να προσεγγίζει το 1%.

Οι ομολογιακές εκδόσεις της Τιτάν λήξης 2019 και 2021 με κουπόνια 4,25% και 3,5% αντίστοιχα παραμένουν αμετάβλητες και οι αποδόσεις στη λήξη κυμαίνονται στο 0,7% και στο 1,4%, αντίστοιχα.

Το ομόλογο της Motor Oil των 350 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,25%, το οποίο είναι εισηγμένο στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange), αντικατέστησε την ακριβότερη έκδοση λήξεως 2019 με κουπόνι 5,125%. Η τιμή του είναι 103,44 μονάδες βάσης και ΥΤΜ 1,93%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v