Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς «βαθμολόγησε» ο ΣΕΔ τις εισηγμένες

Πώς αξιολόγησε ο Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου τις εισηγμένες υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο πρόγραμμα παρακολούθησης των γενικών συνελεύσεων. Ποιες ξεχώρισαν ανά τομέα. Των Ν. Οικονομόπουλου και Μ. Θεοδώρου.

Πώς «βαθμολόγησε» ο ΣΕΔ τις εισηγμένες
  • των Νίκου Οικονομόπουλου και Μιχαέλας Θεοδώρου*

Οι υποχρεώσεις ενός Συνδέσμου Επενδυτών είναι πολλές, με κύρια και αυτονόητη την προστασία των επενδυτών και ειδικότερα των μετόχων εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παρόλα αυτά, η δράση του ΣΕΔ σε ένα περιβάλλον κρίσης όπως το σημερινό που βιώνει η χώρα μας, δημιουργεί προκλήσεις και για άλλα πράγματα.

Έτσι, πέρα από τις παρεμβάσεις μας σε θέματα προστασίας των μετοχικών αξιών που κατέχουν κατά κύριο λόγο οι μέτοχοι μειοψηφίας, γεννήθηκε έντονα η ανάγκη να επικοινωνηθεί μια νέα υγιής φιλοσοφία για την αγορά προς τις γενιές που έρχονται και ειδικότερα προς τους φοιτητές των πανεπιστημίων.

Ως εργαλείο για την δράση αυτή επιλέχτηκε, (ήταν μια ιδέα του Προέδρου του ΣΕΔ Μπάμπη Εγγλέζου που αγκαλιάστηκε από το διοικητικό συμβούλιο), η συμμετοχή μας στις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών. Σε ένα κορυφαίο δηλαδή γεγονός που εμπεριέχει την εικόνα της εταιρείας και φέρνει τους μετέχοντες σε άμεση επαφή με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και με τα στελέχη της εισηγμένης. Άμεση δηλαδή προσωπική επαφή, κάτι που πιστεύουμε ότι συμβάλλει στο να προκύψουν ευρύτερα συμπεράσματα για μια εταιρεία, πέρα από τις οικονομικές καταστάσεις και τις επίσης ανακοινώσεις που διαβάζουμε.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό αφενός να «ενώσει» την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις εισηγμένες εταιρείες κι αφετέρου να εξετάσει κατά πόσο ασκούνται άρτιες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, έγιναν συνεχείς παρουσιάσεις του προγράμματος στα πανεπιστήμια από μέλη του ΔΣ του ΣΕΔ αλλά και εκπροσώπους των εισηγμένων εταιρειών που παρουσίασαν την εταιρεία τους στους φοιτητές και στους επενδυτές-μέλη του ΣΕΔ.

Στη συνέχεια σχηματίστηκαν ομάδες φοιτητών και επενδυτών που ανέλαβαν να μελετούν τις εταιρείες των οποίων τις ΓΣ θα παρακολουθούσαν, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η συμμετοχή των φοιτητών στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μετά από εκπαίδευση, συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα του προγράμματος και αυξάνει την αξιοπιστία του δείγματος αφού πρόκειται για εθελοντές, δηλαδή για άτομα που δεν επιλέχτηκαν τυχαία, αλλά είναι εκπαιδευμένοι στο συγκεκριμένο αντικείμενο, τόσο θεωρητικά μέσω των σχολών τους όσο και πρακτικά μέσω των δράσεων του ΣΕΔ.

Η συνέχεια έφερε την δημιουργία ενός συνεχώς εξελισσόμενου ερωτηματολογίου που περιέχει 42 ερωτήσεις και συμπληρώνουν οι φοιτητές, αμέσως μετά την παρακολούθηση των ΓΣ των εταιρειών που επισκέπτονται με την συνοδεία μελών του ΔΣ του ΣΕΔ και περιέχει συνοπτικά τις εξής κατηγορίες:

- Ημερήσια διάταξη

- Εκλογή μελών ΔΣ και αμοιβές

- Απόφαση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και Κοινών Εταιρικών Ομολόγων

- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

- Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

- Ισολογισμός κι Οικονομικές Καταστάσεις

- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

- Ψηφιοποίηση & προσαρμογή στα Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή των Πανεπιστημίων στην πορεία μεγάλωσε και μέχρι σήμερα συνεργαζόμαστε με τα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γαλλικό Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Φυσικά, συνέπεια των συνεργασιών με όλο και περισσότερα Πανεπιστήμια είναι ότι από 74 άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το 2015, σχεδόν διπλασιάστηκαν φέτος, φτάνοντας τα 152. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι φοιτητές απ’ όλη την Ελλάδα, ωστόσο όλο και περισσότεροι επενδυτές επιδεικνύουν υγιές ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αυτή την στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η τέταρτη χρονιά του Προγράμματος και τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν (από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΔ Ανδρέα Κουτούπη και τις φοιτήτριες Γεωργία Τσιαχτάνη, Αναστασία Βίτου και Μαρίλια Μανοηλίδου) στο 16ο Συνέδριο του ΣΕΔ, οι εταιρείες που έχουμε επιλέξει και αξιολογούνται, είναι κυρίως υψηλής κεφαλαιοποίησης με σκοπό στην πορεία να προστεθούν κατόπιν επιλογής και εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης

Στην φετινό πρόγραμμα συμμετείχαν οι εταιρείες: ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνικά Χρηματιστήρια, Motor Oil, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Πετρόπουλος, Πλαίσιο, Πλαστικά Θράκης, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΤΙΤΑΝ, Τράπεζα Πειραιώς, ΥΓΕΙΑ, Alpha Bank, Eurobank, JUMBO, Lamda Development, QUEST Holdings και Πλαστικά Θράκης.

Σχετικά με την μεθοδολογία του προγράμματος και την επεξεργασία των συμπερασμάτων, ορίστηκε κλίμακα από το 1 έως το 5, με το 3 να ορίζεται ως το αναμενόμενο, αυτό δηλαδή που περιμένει κανείς από εταιρείες τέτοιου βεληνεκούς, ενώ το 5 ως υπεραπόδοση και το 1 ως υποαπόδοση.

Για την αξιολόγηση των εταιρειών χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένος μέσος όρος ανά κατηγορία του ερωτήσεων και έπειτα προέκυψε ένας συνολικός μέσος όρος. Σχετικά με τις σταθμίσεις, με 25% σταθμίστηκαν τα ειδικότερα θέματα της γενικής συνέλευσης, η δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης και ο ιστότοπος, διότι οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν τον πυλώνα μιας εταιρείας και είναι αλληλένδετες με την συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Τα γενικότερα θέματα της γενικής συνέλευσης και ο ισολογισμός σταθμίστηκε με 10%.

Από την άλλη πλευρά, όλο και περισσότερες εταιρείες προτιμούν να πραγματοποιούν τις γενικές συνελεύσεις τους σε κεντρικά σημεία έτσι ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα και αυτές που δεν το κάνουν, εκμισθώνουν οχήματα για τη μεταφορά των μετόχων.

Τέλος, η εταιρική κοινωνική ευθύνη σταθμίστηκε με 5% διότι διαπιστώθηκε πως όλες οι εταιρείες διέθεταν γραπτή δήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Εξαγωγή Συμπερασμάτων

Από τα συμπεράσματα προκύπτει ως πρώτη εταιρεία, πάντα μιλάμε για αξιολόγηση της γενικής συνέλευσης από τους μετέχοντες φοιτητές και μέλη του ΣΕΔ, η Alpha Bank, ενώ ισοβαθμούν στις επόμενες θέσεις η Lamda Development,το Πλαίσιο και ο ΟΠΑΠ ενώ την πέμπτη θέση καταλαμβάνει ο Μυτιληναίος.

Στην εταιρική διακυβέρνηση την πρωτιά καταλαμβάνει πάλι η Alpha Βank και έπονται τα Πλαστικά Θράκης, ο Μυτιληναίος, η QUEST Holdings, και το Πλαίσιο.

Στο συνολικό μέσο όρο των εταιρειών, ανά κατηγορία του ερωτηματολογίου που μετείχαν στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν, είχαμε τα εξής συμπεράσματα:

Για την συνέχιση του προγράμματος, σκοπός μας είναι η ένταξη περισσοτέρων φοιτητών και η βελτίωση του μέσου αξιολόγησης, δηλαδή του ερωτηματολογίου, ενώ φιλοδοξούμε όταν καθιερωθεί η Παρακολούθηση Γενικών Συνελεύσεων εξ’ αποστάσεως, να συμπεριλάβουμε τους μετέχοντες εξ’ αποστάσεως επενδυτές στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Απώτερος όμως σκοπός είναι η δημιουργία ενός δείκτη που θα είναι δημόσιος και θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα από το πρόγραμμα παρακολούθησης γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών και θα μπορεί ο κάθε μέτοχος, πριν αποφασίσει να αγοράσει μετοχές μια εταιρείας, να βλέπει και να συνεκτιμά τον δικό μας δείκτη.

Στο οδοιπορικό των Γενικών Συνελεύσεων, στις παρουσιάσεις στα Πανεπιστήμια και τα workshops με σκοπό την ενημέρωση των μετεχόντων, συμμετείχαν όλα τα μέλη του ΔΣ, πλήθος φοιτητών και επενδυτών-μελών του ΣΕΔ

• Ο κ. Νίκος Οικονομόπουλος είναι αντιπρόεδρος και η κα Μιχαέλα Θεοδώρου ειδική γραμματέας του ΣΕΔ. Το κείμενο επιμελήθηκαν: Νίκος Οικονομόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ & Μιχαέλα Θεοδώρου, Ειδική Γραμματέας του ΣΕΔ.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v